10 nycklar till framtidens organisation

Kompetens En ny undersökning visar att nära sex av tio tjänstemän upplever att deras kompetens inte tas tillvara fullt ut på jobbet, och nästan lika många tycker att det saknas feedback-kultur på arbetsplatsen.

10 nycklar till framtidens organisation
Christina Hammer

Undersökning från konsultbolaget Hammer & Hanborg presenteras i boken “Framtidens Professionella Liv 4.0”. Boken tar även upp tio nycklar till framtidens organisation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är ett talangslöseri som är ohållbart för såväl individer som organisationer. I framtidens arbetsliv kommer vi att se alltmer flytande yrkesroller och kompetensbehoven kan skifta från en dag till en annan. Det kräver en helt ny flexibilitet, och att man är rustad för snabba förändringar. Första steget i det arbetet är att skaffa sig full koll på vad alla befintliga medarbetare vill och är kapabla till, säger Christina Hammer, expert på talangförsörjning och organisationsutveckling samt grundare till Hammer & Hanborg.

För femtonde året i rad har Hammer & Hanborg ställt frågor till sitt nätverk av tjänstemän i en mängd olika branscher från såväl privat som offentlig och ideell sektor. Årets undersökning visar tydligt att många upplever att de inte får visa vad de går för på jobbet. Hela 57 procent av medarbetarna svarar nej på frågan om hela deras kompetens och potential kommer till sin rätt i deras nuvarande roll. Sämst på att tillvarata talang är större bolag (201-1000 anställda), medan mindre bolag (1-5 anställda) gör det bäst.

– Vi upplever att många företag fastnar i en ”rekryteringsfälla” där man tror att nya medarbetare är lösningen på alla utmaningar. Men när vi analyserar och inventerar organisationen upptäcker vi inte sällan att den person man söker efter redan finns i huset, berättar Christina Hammer.

Årets undersökning visar samtidigt på bristande feedback-kultur hos många svenska bolag. Varannan medarbetare (49 %) och varannan ledare (50 %) tycker att det saknas en uttalad feedback-kultur.

– Det finns en tydlig koppling mellan talangslöseri och bristande feedback-kultur. För att förstå sina medarbetares fulla potential och drivkrafter måste företagsledare jobba oerhört målmedvetet med feedback. Den som väljer att satsa på det kommer att vara en vinnare i framtidens arbetsliv, säger Christina Hammer.

3 tips för att ta fram medarbetarnas hela kompetens och potential:

1. Omvärdera din syn på talang. Erfarenhet och utbildning i all ära – i framtidens organisation blir värderingar, drivkrafter och personlighet allt viktigare, liksom förmågan att leda, motivera och utveckla sig själv.

2. Kartlägg kompetensen internt. Se varje medarbetares potential innan du letar efter nya talanger. Kanske finns precis det du söker internt, men på en annan plats än där du letar.

3. Skapa en positiv feedback-kultur. Ha ständigt pågående och nyfikna samtal med dina medarbetare och jobba aktivt med feedback.

Rusta organisationen för snabba förändringar – tio nycklar ur boken ”Framtidens Professionella Liv”

1. Släpp hierarkierna

För att hänga med i den snabba utvecklingen med nya affärsmodeller och arbetssätt krävs en organisation som är flexibel, transparent och platt. I en hierarkisk organisation finns tydliga roller och strukturer. Det skapar trygghet – men på bekostnad av relationer, hastighet och innovation. Det är en alltför dyrköpt trygghet i framtidens arbetsliv.

2. Låt värderingarna styra

När gamla strukturer i form av hierarkier och silos successivt försvinner och kompetens är färskvara, blir arbetsplatsens värderingar det enda som är konstant, tryggt och särskiljande. Gör dem till din kompass i beslutsfattande och rekrytering, och se till att leva efter dem varje dag!

3. Lär dig att leda ledare

I en platt och flexibel organisation är ledaren mer av en supportfunktion som stöttar medarbetare i beslutsfattande och i att hitta trygghet i sig själva. Betrakta därför alla medarbetare som ledare och styr om ditt ledarskap utifrån det.

4. Omdefiniera din syn på talang

Den redan stenhårda konkurrensen om talang och kompetens kommer att bli ännu hårdare. Därför måste du tänka om i ditt sätt att se på talang. Erfarenhet och utbildning i all ära – i framtidens organisation blir värderingar, drivkrafter och personlighet allt viktigare, liksom förmågan att leda, motivera och utveckla sig själv.

5. Sluta anställa kopior av dig själv

En nyckel för att kunna matcha de snabba förändringarna i omvärlden är mångfald. Så satsa på att få in nya perspektiv istället för att rekrytera människor som påminner om dig själv och dina befintliga medarbetare.

6. Tänk feedforward istället för feedback

Många organisationer sitter fast i en bedömningskultur som varken gynnar individer eller verksamheten. I framtidens organisation behöver vi lära av varandra för att stimulera till utveckling av verksamheten, jaget och laget. Satsa därför på att skapa en stark feedback-kultur, där ni belönar och uppmuntrar feedback.

7. Skapa en lärande organisation

De flesta av dina medarbetare har kunskaper och färdigheter som de aldrig får chans att visa eller dela med sig av till sina kollegor. Se till att släppa fram dem. Att skapa strukturer och rutiner för kunskapsöverföring är en viktig nyckel i arbetet med att rusta organisationen för snabba förändringar.

8. Inspireras av entreprenörer

Innovation blir en nyckelfråga som berör alla i organisationen, inte bara ledningsgruppen eller medarbetare inom forskning och utveckling. Det handlar inte bara om de stora upptäckterna utan också om de dagliga förbättringarna. Lär dig och dina medarbetare att ständigt se möjligheter och lösningar, våga testa och misslyckas – likt en entreprenör.

9. Hjälp varje medarbetare att hitta sin passion

I tider av förändring kan det vara en utmaning att hålla motivationen och engagemanget uppe hos sina medarbetare. Därför kommer det att bli ännu viktigare att skapa förutsättningar för passionsdrivet arbete. Tydliga mandat, syfte och mål, utveckling, feedback och uppföljning är viktigt för motivationen, liksom tillit och förtroende.

10. Utforska helt nya platser för arbete

Arbetsplatsen behöver svara upp mot den flexibilitet som krävs för att kunna arbeta effektivt, och blir därmed mer av en symbol och ett skyltfönster för företagskulturen. Välkomna resultat före kontroll och låt medarbetarna byta arbetsplats lika snabbt som arbetsuppgifterna förändras.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.