3 tips för framgångsrik digital transformation

Affärerna En undersökning som utförts på uppdrag av affärssystemföretaget Workday visar att fyra av fem europeiska företag riskerar digitalt dödläge på grund av affärssystem som inte håller måttet.

3 tips för framgångsrik digital transformation

Den nya Europeiska studien från Workday visar att många företag hamnar i ett digitalt dödläge mellan organisationens förväntningar och affärssystemens möjligheter att möta de nya kraven.

Vid en implementering av storskalig digital transformation anser de tillfrågade företagen att deras ekonomi- och personalhanteringssystem enbart är ”tillräckliga” för dagens affärsbehov, då de saknar den flexibilitet och teknik som behövs för att leverera på ett allt bredare digitaliseringsmandat.

Analys- och marknadsundersökningsföretaget IDC, intervjuade 400 digitala ledare i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien och frågade om deras syn på den inverkan som befintliga ekonomi- och personalhanteringssystem har på deras digitala transformation.

De digitala ledare som intervjuades identifierade tre huvudproblem som deras organisationer står inför, och de svenska ledarna pekade på följande:

– 82 procent kan inte integrera nya digitala lösningar med existerande ekonomi- och personalhanteringsprocesser, eller att det krävs en ansträngning att göra så.

– 80 procent befinner sig i en situation där de inte kan få fram realtidsprognoser och kontrollpaneler alls eller att det krävs omfattande handpåläggning.

– 80 procent tycker att det är svårt eller omöjligt att anpassa ekonomi- och personalhanteringsprocesser till nya krav.

Läs mer: Fyra tips om digital transformation

Som en del av undersökningen studerade IDC ett antal företag som ansågs vara ”bäst i klassen” när det gäller digital transformation i Europa. Med utgångspunkt i studien föreslår IDC tre områden där ekonomi, hr och it bör arbeta tillsammans med digitala ledare för att säkerställa en framgångsrik digital transformation på lång sikt:

1. Skapa ett digitalt drömteam som består av representanter från ekonomi, it, hr och personer som arbetar operativt i verksamheten: 73 procent av de digitala ledare som ansågs vara ”bäst i klassen” för kontinuerligt diskussioner om den digitala transformationen med HR- och ekonomichefer.

2. Stödja nya affärsmodeller genom ekonomi och HR: 76 procent ansåg att detta är mycket eller extremt viktigt. För att kunna göra detta behövs ett flexibelt ekonomi- och personalsystem som kan anpassas efter verksamheten på ett dynamiskt sätt.

3. Modernisera ekonomi- och personalhanteringssystem: Gemensamt för de företag som ansågs vara ”bäst i klassen” är att de gör avsevärda investeringar i ekonomi- och personalhanteringssystem. För att stötta deras digitala transformationsresa investerar 88 procent av dem i avancerade ekonomisystem och 86 procent i avancerade personalhanteringssystem.

– Det är dags för företag att bli mer disruptiva. Idag implementeras digitala transformationsstrategier när framåttänkande CEO: er inser att en bred digital transformation är nödvändig för överlevnad och tillväxt. Tekniken spelar en viktig roll, men förändringen handlar inte bara om investeringar i nya produkter och tjänster, eller hur företaget förändrar kundupplevelsen. Det handlar också om hur hela organisationen behöver anpassa sig och moderniseras. Transformationen måste även omfatta ekonomi och hr, för annars skapas inte den agilitet, flexibilitet och insikt som krävs för att lyckas i det moderna näringslivet, säger Mattias Bolander, nordisk regionchef på Workday.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.