3 insikter om framtidens kontor

HR & Arbetsmiljö Efterfrågan på moderna och varumärkesstärkande kontor i rätt lägen ökar i mellanstora städer i norra Sverige, där digitaliserade arbetssätt, rätt förutsättningar för en högkvalitativ fritid och kortare pendlingstider är några av framgångsfaktorerna.

3 insikter om framtidens kontor
Det är tydligt att framtidens kontor behöver en ny sorts flexibilitet. Foto: Adobe Stock

Syftet med rapporten ”Framtidens kontor i mellanstora svenska städer” som fastighetsbolaget Diös och Sweco Architects tagit fram är att kartlägga utformningen av framtidens kontor på en marknad som i allt högre grad attraherar högutbildad kompetens och fler företagsetableringar. Rapporten visar bland annat att framtidens kontor ställer allt högre krav på smarta tekniska förutsättningar, trygghet och en miljö som möjliggör olika arbetssätt. Attraktiviteten förstärks av fastighetens hållbara förutsättningar; lokalerna ska exempelvis vara miljöcertifierade, tillhandahålla förnyelsebar grön energi och erbjuda smarta mobilitetslösningar som underlättar hållbara transportval. Kontorets roll som nod för varumärket och mötesplats för internt och externt relationsskapande är fortsatt stark. Mycket pekar även på att platsen och sammanhanget utgör en viktig framgångsfaktor när det kommer till hur välmående kontoret och verksamheten är.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

–  Sveriges ögon är riktade mot norra Sverige och våra tillväxtstäder. Det vi ser är den senaste tidens ökade efterfrågan på varumärkesstärkande kontor. Det stärker vårt erbjudande och vår ambition är alltid att ligga steget före för att kunna tillgodose nya behov och fortsätta bidra till att stärka attraktionskraften i våra städer, säger Andreas Eriksson, ansvarig nya affärer, Diös.

Digitalisering och distansarbete har inneburit en ökad attraktivitet för städer som erbjuder en förhöjd livskvalitet utifrån faktorer som boendekostnader och närheten till natur. Undersökningar visar att det sker en utflyttning från storstäderna, och en större spridning av kompetens i landet.

– Det är tydligt att framtidens kontor behöver en ny storts flexibilitet. Vi kommer att planera och utveckla byggnader långsiktigt och med smarta metoder enkelt kunna anpassa dem för nya förhållanden och användning. Vi bedömer också att det kommer vara viktigt att öka lokalernas attraktivitet genom att hitta rätt kombinationer av delade funktioner, som exempelvis mötesytor, pausytor/café och hälsofrämjande funktioner, då det innebär tillgång till mer service än som ensam beställare, berättar Peter Järvholm, arkitekt, Sweco Architects.

Viktiga insikter:

• Kontoren kommer vara alltmer varumärkesstärkande och är en konkurrensfördel då utvecklingen pekar på att mellanstora svenska städer kommer kunna erbjuda fler kvalificerade och varierade jobbtillfällen där kontoren är viktiga för att attrahera rätt kompentens.

• Framtidens kontor är attraktivt, erbjuder en kreativ miljö och arbetsplatser där medarbetarna kan jobba effektivt och vara trygga.

• Sammanhanget som kontoret och arbetsplatsen befinner sig i – mixen av verksamheter med kringliggande och inkluderande service – kommer påverka hur attraktivt kontoret är och hur väl verksamheten trivs.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.