12 steg för framtidssäkrad affärsmodell

Affärsstyrning Utvecklingen går allt snabbare och kunderna ställer allt högre krav på sina leverantörer och partner. Detta sätter en enorm press på vd:n som måste ha full koll på sitt företags affärsmodeller. Managmentrådgivaren Cordial använder sig av tolv steg för en framtidssäkrad affärsmodell.

12 steg för framtidssäkrad affärsmodell

Lise Tormod kommer ursprungligen från Luleå och efter att ha studerat till civilekonom vid Lunds universitet började hon arbeta som rådgivare på konsultbolaget Cordial. Där hade hon arbetat i tolv år när det i februari 2018 blev dags att ta över som vd efter Linus Malmberg som grundade företaget 2001. Han blev då ordförande i styrelsen och fortsatte även att vara aktiv i företaget.

Sedan Cordial grundades har de hjälpt mer än 300 företag och organisationer att nå sina mål genom att navigera komplexa affärssammanhang. Idag är de verksamma såväl i Sverige som internationellt och har specialiserat sig på området transformation.

När det gäller affärsmodeller arbetar Cordial med tolv steg för att skapa en framtidssäkrad sådan. Vd-tidningen bad Lise Tormod att berätta om dessa tolv steg.

Steg 1. Lär känna dina kunder

– Man måste finnas nära sina kunder för att kunna veta vilka behov de har på riktigt. Det bästa är helt enkelt att bjuda in dem i affärsutvecklingen på olika sätt. Det gäller att hjälpa dem att arbeta snabbare, effektivare och bli mer attraktiva på marknaden och då måste man också leva i deras skor och lyssna på vad de säger. Hela organisationen måste vara besatt av att hjälpa kunderna, säger Lise Tormod

Steg 2. Arbeta med hela din affärsmodell

– Affärsmodeller är mer än intäktsmodeller och mer än ett värdeerbjudande. Tricket är att få ihop hela sin affärsmodell. Vill man som företag sitta i förarsätet gäller det att ha ett helhetsperspektiv. Det finns innovationskraft i alla affärsmodellens dimensioner. Det handlar då om allt från att öppna nya kanaler till att utveckla sina processer och förändra sin infrastruktur.

Steg 3. Betrakta helheten av din affär

– De flesta företag har en portfölj av affärsmodeller. Det gäller att titta på hela den portföljen så att de olika delarna förstärker varandra och optimerar helheten. Att lägga till är stort, men att välja bort kan vara ännu större. En vd måste våga ta beslut om att rensa upp i djungeln av affärsmodeller och stryka någon affärsmodell som inte längre är relevant.

Steg 4. Säkerställ digital kompetens

– Det gäller att säkerställa att man har den digitala kompetens som krävs. Teknikens omställningskraft är idag ungefär tre gånger större än den genomsnittliga förmågan som finns hos dagens svenska företag. Det är inte acceptabelt. Det man måste göra är att överbrygga det gap som finns mellan it och affärerna och gifta ihop dem. Annars blir man utkonkurrerad och omkörd i innerfilen. Jag tycker att man ska titta mer österut än västerut för att hitta inspiration- titta bara på det kinesiska e-handelsföretaget Ali Babas enorma framgångar.

Steg 5. Bejaka förändring

– Det absolut värsta är att stå stilla i sin utveckling för då blir man garanterat omsprungen. Man måste bejaka förändring och tillåta misstag. Det gäller att ha en kultur som uppmuntrar experimenterande. Man måste också avsätta tid och resurser till att tänka nytt. Det är inte den som är starkast som lyckas bäst utan den som är bäst på att anpassa sig till den situation som nu råder. Förändring är idag ett naturligt tillstånd. Utvecklingen går så fort idag att vi måste våga testa. Det gäller att lägga till något som driver utvecklingen vidare. Bejaka förändring är den enda vägen framåt.

Steg 6. Samla olika kompetenser

– För att skapa dynamik måste vi arbeta tvärfunktionellt. Det gäller för ett företag att samla på sig så många olika typer av kompetenser som möjligt. När vi ska möta kundens nya behov kommer det att behövas nya kompetenser i vår organisation. Säkerställ att det inte är en konform idé som styr utvecklingsarbetet. Det konforma leder garanterat ingenstans. Våga bryt mönstret!

Steg 7. Arbeta strukturerat

– Att arbeta strukturerat är en förutsättning för att kunna öka tempot på förnyelsen. Om vi ska kunna kommunicera med varandra behöver vi något gemensamt att stå på. Vi måste ha gemensamma referenspunkter och ett språk som gör att vi förstår vad det är vi pratar om på riktigt. Det krävs ett ramverk som vi kan förhålla oss till. Den största bristen som vi ser i många förändringsprojekt som vi är involverade i är att det saknas en gemensam kontext. Det brister då också i förståelsen för vad det riktiga problemet är.

Steg 8. Utnyttja den entreprenöriella urkraften

– Det är bara den som gör något som lyckas. Att tänka rätt är stort, men att göra något rätt är mycket större. I varje människa bor en entreprenör och man måste släppa fram urkraften och ge medarbetarna mandat att tänka själva. Det är lika viktigt med intraprenörer som med entreprenörer. Ansvar är en sak, mandat en annan. Det måste finnas tydliga befogenheter att få driva på idéer under eget ansvar – inom givna ramar. Släpp loss kraften i organisationen genom att tro på individen och styr mot de större målen.

Steg 9. Avsätt tid för inspiration.

– Utan spaning ingen aning. Man måste varje dag ge sig ut ur sin komfortzon. Det helt nödvändigt att sträcka ut perspektiven ordentligt och leta på ställen där man inte letat tidigare. Vi lever i en tid när genomsnittstiden mellan överraskningar är kortare än någonsin tidigare. Fler idéer förverkligas snabbare nu än förr. Det ger en unik möjlighet att stjäla med stolthet och söka nya lösningar långt bortom det vardagliga. Gör det till en vana att bryta med branschkonventionen. Vem är ansvarig för nyfikenhetsarbetet i företaget?

Steg 10. Utmana verksamheten

– Vi blir utmanade varje dag av våra kunder som ställer allt högre krav på oss. Tänk på vad det värsta är som kan hända företaget. Föreställ dig det mest förskräckliga scenariot där en helt oväntad aktör ställer de gamla spelreglerna på ända och utplånar er nuvarande verksamhet – och se till att göra det själv. Vad kan hända som gör att kunderna tycker att vårt erbjudande är irrelevant.

11. Våga kannibalisera. 

– Man måste ifrågasätta sin egen verksamhet och utmana sig själv. Vi måste både vara innovativa och effektiva. Ta risk. Öppenhet och innovation kommer att leda till att man utmanar sig själva. Det är nyttigt. Och det är bättre att själv vara den som utmanar än att bli utmanad av någon annan. Skapa interna system som tillåter och tar hand om konflikterna så att de driver – och inte hämmar – utvecklingen. Organisationen måste våga kannibalisera på det gamla. Långsiktighet är viktigare än korta vinster.

12. Ha roligt

– Det ska vara roligt att gå till jobbet och dit går man med lätta steg. När passionen är drivkraften blir allt så mycket lättare. Vi måste se varandra som individer och vara öppna och ärliga mot varandra det måste vara roligt att kämpa. För alla som är inblandade. Om det inte finns en genuin lust att vara med och bidra så blir det sällan mer än en dålig halvmesyr. Passion för det man gör och varför man gör det är nödvändiga komponenter i långsiktigt företagsbyggande. Lyft fram era hjältar, avslutar Lise Tormod.

(Bild Lise Tormod)

Lise Tormod betonar vikten av att man måste se helheten i sin affär.

Foto: Jenny Hammar

(Gruppbild)

Sedan Cordial grundades har de hjälpt mer än 300 företag och organisationer att nå sina mål genom att navigera komplexa affärssammanhang.

Foto: Jenny Hammar

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.