Viktigt med chefens personliga utveckling

Personligt I ett examensarbete vid Högskolan Dalarna har studenterna Lina Bennström och Mia Eklund analyserat betydelsen av chefers personliga utveckling för att bedriva ett välfungerande ledarskap. Deras slutsats är att det går att uppnå detta om ledning och HR i organisationer ser värdet av att chefer har lämpliga personliga egenskaper och skapar förutsättningar för vidare utveckling av dessa.

Viktigt med chefens personliga utveckling

Lina Bennström och Mia Eklunds studie visar att chefers personliga utveckling har betydelse för hur ledare prioriterar och hanterar mänskliga relationer vilket bland annat inrymmer förmågan till dialog, att aktivt lyssna och att vara närvarande i det dagliga arbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Resultatet indikerar på att ett relationsorienterat ledarskap eftersträvas i de två organisationer som deltagit i studien. Ett välfungerande ledarskap uppnås då ledaren har personlig mognad och är medveten om att dennes beteende påverkar andra.

”Ledare behöver visa prestigelöshet i sin roll och vara lyhörd i sitt sätt för att samarbete ska främjas vilket den personliga utvecklingen kan bidra till”, skriver studenterna.

Läs mer: Vikten av motiverande chefer

Ytterligare resultat är att stöd i arbetet från kollegor och HR är av stor vikt för att uppnå personlig utveckling så ett välfungerande ledarskap kan bedrivas.

En förutsättning är dock att chefer på alla nivåer ser värdet av utveckling och har en vilja till att utvecklas.

En gemensam förståelse för de uppdrag och mål anställda inom en organisation ska arbeta mot är även viktigt för att samarbete ska kunna uppstå̊.

Läs mer: Engagemanget är inte till salu

”Dessutom behöver närhet till varandra finnas då det är i mötet med andra som goda relationer växer fram. För att skapa mer närhet är en placering rent fysiskt av chefer på samma nivå gynnsamt, de får då möjlighet till det dagliga mötet med andra för att få fler infallsvinklar som ger stöd i sättet att tänka och agera. Att som chef uppleva stöd i arbetet gör att uppdraget blir mindre betungande och mer inspirerande vilket i sin tur kan skapa en öppenhet till personlig utveckling”, avslutar studenterna sin uppsats.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.