Verktyg för effektiv marknadsföring

Affärerna Det är viktigt att ha både kunskap och förståelse för de teorier och praktiska verktyg som man kan använda sig av när man vill ägna sig åt effektiv marknadsföring. För att företag ska lyckas i den nya ekonomin och med den nya tekniken behöver vi nya typer av kunskaper.

Verktyg för effektiv marknadsföring
Content marketing kan användas som kurslitteratur inom yrkeshögskola, högskola eller universitet, på utbildningar inom marknadsföring, kommunikation och e-handel.

Content marketing är en bok som ger läsaren en karta över alla de tekniker som behövs för att behärska området och säkerställa att marknadsföringsinsatser leder till affärsnytta.

-Boken har tydligt fokus på både strategi och praktik, där läsaren har goda möjligheter att både skapa förståelse för teorin och bygga praktisk kompetens. Bland annat så presenteras en konkret process för strategisk innehållsmarknadsföring, med fokus på att skapa affärsnytta. Och det är en av de saker som skiljer denna bok från andra liknande på området – dess praktiska fokus, säger författaren Hanna-Karin Grensman.

Content marketing kan användas som kurslitteratur inom yrkeshögskola, högskola eller universitet, på utbildningar inom marknadsföring, kommunikation och e-handel. Den passar även alla som vill utöka sina kunskaper inom innehållsmarknadsföring.

-De flesta läromedel har ett fokus på det abstrakta och de teoretiska, vilket gör det svårt för de flesta att omvandla teorin till praktik. Med den här boken kan e-handlaren få en förståelse för processen och praktisk kompetens i att använda de strategiska verktyg som borgar för en mer lönsam e-handel. Det är sällan tillräckligt att tala om för folk vad de ska göra för att lyckas, man behöver även ge dem en smula information om hur de ska kunna göra det i praktiken, menar Hanna-Karin Grensman.

Boken består av fem delar: inbound marketing och innehållsmarknadsföring, målgruppsanpassad kommunikation, skapa innehåll, sprida innehåll med digital teknik samt den sista, sammanfattande delen: tretton steg till praktisk innehållsmarknadsföring.

Författaren Hanna-Karin Grensman har en bakgrund som affärsutvecklare i IT-branschen och har djup kunskap inom strategiskt digitalt arbete och kommunikation. Under de senaste tolv åren har hon arbetat som lärare inom IT på yrkeshögskolan och har där tagit fram ett flertal IT-och kommunikationsrelaterade utbildningar. Hon har författat flertalet böcker, bland annat ”E-handel i praktiken – från strategi till affärsnytta”

Boken ges ut av Sanoma Utbildning.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.