Unga ställer krav utifrån kompetensbristen

IT I ett examensarbete vid Linnéuniversitet undersöker studenterna Vahida Ahmic, Arisa Nilsson och Antonio Petrovski hur man attraherar och behåller unga i it-branschen. Deras slutsats är att unga inom den branschen är väl medvetna om kompetensbristen och ställer sina krav utefter detta.

Unga ställer krav utifrån kompetensbristen

Studenterna konstaterar också de unga vill ha en hög flexibilitet i sitt arbetsschema för att kunna balansera jobb och privatliv, samt självständighet i sättet de löser arbetsuppgifter. Vidare vill de ha friheten att välja arbetsutrustning då detta är centralt för deras dagliga arbete.

Utvecklingsmöjligheter som exempelvis att få delta vid konferenser värderas som en av de avgörande faktorerna vid val av arbetsgivare. Om den yngre generationens personliga värderingar samt hållbarhets- och etiska synpunkter inte stämmer överens med företagets agerande kommer det med stor sannolikhet leda till att de lämnar företaget på sikt.

Studenterna konstaterar att det inom it-branschen råder brist på kompetens och behovet kommer att öka i framtiden. De menar att företag som skapar starka arbetsgivarvarumärken kommer att klara sig bättre än företag med ett svagt när det kommer till kriget om talangerna. De menar att den yngre mer teknologiskt skickliga generationen i och med kompetensbristen har utvecklat en mer illojal attityd mot arbetsgivare som desperat försöker övertala kompetenta personer att välja deras företag genom generösa anställningserbjudanden.

Studenterna menar att motivation uppnås genom inre och yttre attribut, där inre attribut är det som skapas av en personlig arbetsglädje medan yttre attribut innebär monetära och materiella motivationsfaktorer. De förordar också talent acquisition som innebär en tydlig rekryteringsstrategi där företagets varumärke utnyttjas som attraktionskanal av en viss kompetens och personlighet.

“Det gäller även att behålla talang inom företaget genom employee retention där en stimulerande och utvecklande anställningsupplevelse ska upprätthållas av företaget”, skriver studenterna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.