Topp 3 mötestrender 2021

Verktygslådan De digital mötesformaten är här för att stanna men bara 4 procent föredrar digitala möten efter pandemin. De redan hårt drabbade aktörerna inom mötesbranschen står nu inför en strukturomvandling.

Topp 3 mötestrender 2021
14 procent av respondenterna svarar att de kommer att föredra fysiska möten efter pandemin. Foto Adobe Stock

Bara 4 procent av de svarande i Svenska Mötens trendrapport uppger att de kommer att föredra digitala möten, medan 14 procent av respondenterna svarar att de kommer att föredra fysiska möten efter pandemin. 81 procent svarar att det beror på mötets syfte.

82 procent uppger att det är sannolikt eller mycket sannolikt att deras fysiska möten på extern anläggning kommer att bli mer digitaliserade när pandemin är över. Exempel på nya, digitala mötesformer är hybridmöten, hubmöten, studiosändningar, digitala events och livestreams där många kan delta fysiskt eller via länk.

Det här ställer krav på redan hårt drabbade verksamheter att ställa om och investera för att möta kundernas nya krav på inte minst teknik i det nya möteslandskapet.

– Pandemin har kullkastat våra mötesbeteenden och vi har alla fått vara uppfinningsrika för att anpassa oss till situationen. Klart är att hur vi möts kommer att se annorlunda ut framöver. Vi ser också allt tydligare hur fysiska möten bidrar till en stark företagskultur och vad som går förlorat när vi inte kan mötas, säger Bibi Rydbacken, marknadschef på Svenska Möten.

Fysiska möten bygger relationer och gör det lättare att förstå och läsa av varandra. En stark företagskultur är en viktig ingrediens för utveckling och tillväxt i alla verksamheter, men när vi jobbar på distans och inte ses missar vi de spontana interaktioner som skapar kreativitet, bygger tillit och löser problem, vilket leder till att företagskulturen påverkas negativt.

–Vi ser allt fler rapporter som stärker bilden av hur viktiga pusselbitar för ett framgångsrikt företagande – som kreativitet, samverkan och företagskultur – blir lidande av distansarbete. Dessutom blir kontorsytorna allt mindre, vilket vi i förlängningen ser leder till ett ökat behov av att mötas fysiskt på externa anläggningar, avslutar Bibi Rydbackan.

På bara några få veckor under coronavåren 2020 gick möten från att i princip varit helt fysiska till helt digitala. Svenska Möten ger dig topp tre 3 mötestrender inför att vi får mötas igen.

1. Ökande krav på mötesledare

Kraven på att mötesledaren ska kunna inkludera och engagera deltagare – inte bara de som befinner sig i mötesrummet utan även de som kopplat upp sig via länk, är högre än någonsin tidigare. Nu tolererar vi inga ”slösmöten” längre.

2. Platsen gör skillnad!

Medan grundkravet kring smittskyddsåtgärder kvarstår under överskådlig framtid, blir den fysiska miljön och miljöombyte ännu viktigare faktorer i spåren av hemarbetet, vilket leder till ett ökat behov av att mötas på externa anläggningar. Även workation och lobbyjobbande är nya beteenden som är här för att stanna.

3. Upplevelser – gärna utomhus!

När vi får ses igen kommer upplevelsen vara än mer i fokus. Och det går gärna vara utomhus! Starka koncept och paketering av utomhusaktiviteter tex. utekonferenser, kallbad och skogsbad blir än mer attraktivt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.