Svenska företag tar större risker

Riskhantering Svenska företag tenderar att ta större risker, särskilt när de handlar med nya kunder och utforskar nya marknader. Det konstaterar Leif Förare, ordförande för Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen som ligger bakom undersökningen.

Svenska företag tar större risker
Business concept: Painted multicolor text Risk on Black Brick wall background

Leif Förare påpekar att svenska företag ofta genomför stora affärer på kredit utan att säkra betalningen ordentligt. Denna praktik skiljer sig från normen i andra länder. I länder som Danmark och Tyskland är det standardpraxis att använda kreditförsäkringar.

– I vissa länder och i vissa branscher försäkrar man sina kundfordringar lika självklart som att man betalar sina brandförsäkringar, säger han.

Fördelen med att försäkra sina kundfordringar är förstås att man täcker upp ekonomiskt för obetalda fakturor. Men kreditvärdigheten ökar också hos bankerna.

– För att bevilja lån tar banker ofta en pant i säkerhet av de mellanstora och mindre företagen. Men kundfordringarna är ju bara värda något om banken får betalt. Är du försäkrad så får kundfordringarna ett högre värde som pant för bankerna, säger han.

I Kredit- och Garantiförsäkringsföreningens årsstatistik konstateras att antalet skadeutbetalningar till företag med kreditförsäkringar ökat med 38 procent. Att skadeutbetalningarna ökat visar att marknaden är instabil och att det finns problem med att få in kundfordringar.

För hög tillit?

Leif Förare ser en viss naivitet bakom svenska företagares ointresse för kreditförsäkringar.

– Min egen spekulation är att det finns en hög tillit till att kunder betalar hos svenska företag. Och det gör de ofta. Men bara för du en gång i tiden tog en kreditupplysning på en kund, och den har skött sina betalningar förr, så behöver det inte betyda att kunden kan betala i framtiden. Företag hamnar i obestånd och går i konkurs, säger han.

– Och gör du affärer på marknader i andra länder är det svårare att få uppgifter om dina kunder. Det finns inte lika mycket offentlig information om bolag utomlands, man vet inte vad företag omsätter och tjänar och om de betalar sina kunder, och betalningsmoralen skiljer sig ibland från den svenska.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.