Svenska företag tar stora affärsrisker

Affärerna I jämförelse med företag i andra länder tar svenska företag stora risker när de gör affärer. Detta gäller speciellt med nya kunder och på nya marknader.

Svenska företag tar stora affärsrisker
Idag beror 25 procent av alla konkurser på obetalda fakturor.

– Vi är lite naiva i Sverige och gör stora affärer på kredit utan att säkra upp betalningen, säger Leif Förare, ordförande i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen.

I Kredit- och Garantiförsäkringsföreningens årsstatistik konstateras att förutom att den försäkrade omsättningen har ökat med 25 procent under 2022 bland de företag som är med i undersökningen, har antalet skadeutbetalningar till företag med kreditförsäkringar ökat med 38 procent. Att skadeutbetalningarna ökat visar att marknaden är instabil och att det finns problem med att få in kundfordringar.

Sverige sticker ut internationellt då vi betydligt oftare säljer på kredit utan det skydd som kreditförsäkringen erbjuder. I de flesta andra länder är det en självklarhet att göra trygga affärer genom kreditförsäkringar. I till exempel Danmark och Tyskland är den absoluta majoriteten av alla affärer försäkrade, jämfört med Sverige där det endast är en mycket liten andel som väljer att försäkra sina kundfordringar.

Litar på varandra

– Vi har också en tradition där vi litar på varandra och vi har dessutom ett kronofogde- och indrivningssystem som fungerar bra vid inhemska affärer. Men vid export i en alltmer globaliserad värld kan problem uppstå med betalningar och risken för förluster är mycket större, konstaterar Leif Förare.

Idag beror 25 procent av alla konkurser på obetalda fakturor. Med en kundkreditförsäkring skyddar företaget sina intäkter om kunden inte betalar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.