Svårt för vd:ar att säga upp chefer

Uppsägning Att som vd sparka en chef som inte håller måttet är en tuff uppgift och något som ofta tar alltför lång tid. Men ibland sitter inte felet hos chefen utan det kan också handla om otydliga direktiv eller ett strukturellt fel på organisationen.

Svårt för vd:ar att säga upp chefer
Det är bland det svåraste som finns att som chef säga upp medarbetare. Foto Stock Adobe.

– Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef och ledare. Som i vilken yrkesroll som helst måste man lära sig jobbet, och man blir aldrig fullärd, säger Vibeke Pålhaugen som 2011, efter tio år som chef och vd på tidningen Chef, startade konsultföretaget Chefshuset. Hos Chefshuset arbetar man på olika sätt med att höja chefers prestationsförmåga och välmående, samt skapa mer liv i ledarskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hon har varit involverad i mängder av konsultuppdrag som handlat om att lösa problem med chefer på olika nivåer i ett företag som vd:n bedömer inte håller måttet. Hon konstaterar att det då inte alltid handlar om inkompetens hos chefen.

– Det första man som vd måste göra är att fundera kring vad som är orsaken till att en chef inte fungerar tillräckligt bra. Är det verkligen personens kompetens eller är det uppdraget som jag som vd gett som är otydligt och luddigt. Det kan ju också finnas strukturella problem med organisationen och vd:n måste också ställa sig frågan om chefen fått tillräckligt bra feedback kring den uppkomna situationen.

Vibeke Pålhaugen konstaterar att vi i Sverige har vi väldigt svårt att säga upp chefer och till och med uppenbart dåliga chefer får ofta sitta kvar på sina poster.
Vibeke Pålhaugen konstaterar att vi i Sverige har vi väldigt svårt att säga upp chefer och till och med uppenbart dåliga chefer får ofta sitta kvar på sina poster. Vibeke Pålhaugen konstaterar att vi i Sverige har vi väldigt svårt att säga upp chefer och till och med uppenbart dåliga chefer får ofta sitta kvar på sina poster.

Vibeke Påhaugen konstaterar att många vd:ar hoppar över den här analysen och direkt ger sig på att hitta felet hos individen.

– I Sverige är vi väldigt fokuserade på individer och kan därför missa att det finns organisatoriska och strukturella problem som gör att chefen inte fungerar i sin tilldelade roll. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter från 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö har man poängterat detta, men här finns det mycket mer att göra hos företagen, berättar hon.

Drar ut för länge på processen

Om det efter att vd:n rannsakat sig själv trots allt handlar om kompetensbrist hos chefen menar Vibeke Pålhaugen att man som vd först bör fundera om det finns möjlighet för chefen att utvecklas i rimlig tid.

– Det finns en tendens att svenska vd:ar drar ut alltför länge på en sådan process. Då gör man bara den chefen en otjänst. Min erfarenhet är att när vd:n i dialog med chefen tar upp problemen så upplever den personen en lättnad.

Vibeke Pålhaugen konstaterar att vi i Sverige har vi väldigt svårt att säga upp chefer och till och med uppenbart dåliga chefer får ofta sitta kvar på sina poster.

– Och om man mot förmodan flyttar på dem, blir det i de stora organisationerna många gånger snett uppåt i någon rådgivarroll och de höga lönerna får de behålla.

Hon tror att förklaringen ligger i vår rädsla för den personliga konfrontationen.

– När chefen missköter sitt jobb, och vd måste sätta sig ansikte mot ansikte med personen och ärligt och rakt tala om varför hen inte kan ha kvar jobbet, ja då blir det tungt.

Däremot har hon sett många bra exempel där den tidigare chefen återgått till sitt specialistjobb som hen hade innan hen blev chef.

– Det är alltför vanligt att bästa specialisten blir chef utan att personens chef- och ledaregenskaper eller intresse har fått uppmärksamhet, säger Vibeke Pålhaugen.

Det finns en hel del chefer som underpresterar men som ändå är mycket populära bland sina medarbetare.

– Alltför många företag mäter bara medarbetarnöjdhet och inte verksamhetsresultat och då kan den här skevheten uppstå som bland annat medför att medarbetarna har svårt att förstå varför chefen måste sluta.

Hon har sett ett att många chefer upplever sig som mer kompetenta och mer kvalificerade än sin egen chef. Hon hänvisar till en nationell chefsundersökning som hon själv arbetade med kring hur chefer ser på sina egna prestationer. Efter att ha sett resultatet gav de undersökningen namnet Bäst på allt och aldrig nöjd.

– 7 av 10 chefer tycker nämligen att de är en bättre chef än någon annan chef de någonsin har mött, avslutar Vibeke Pålhaugen.

4 tips på hur man hanterar frågor kring en chef som inte fungerar i sin roll

1. Vad är orsaken till att en chef inte fungerar i sitt uppdrag?

a) Individförklaringar (erfarenhet, kompetens, personliga egenskaper med mera).

b) Organisatoriska förklaringar (struktur, processer, kultur, historia, personalgruppen med mera).

c) Omvärldsfaktorer.

2. Har jag som chefens chef varit tillräckligt tydlig med krav och förväntningar samt gett nödvändiga mandat och löpande återkoppling till chefen på prestation och beteende?

3. Kan det – inom rimlig tid – skapas förutsättningar för att chefen ska kunna prestera enligt krav och förväntningar?

a) Utveckla individ

b) Utveckla organisation

4. Om utveckling inte är en framkomlig väg så kvarstår alternativet att avveckla personen från chefsuppdraget. Antingen till en ny tjänst inom den egna organisationen eller genom att öppna möjligheten för personen att gå vidare till en ny tjänst i en annan organisation.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.