Stor risk att nya lagen om samtal i bilen inte respekteras

IT En undersökning som däcktillverkaren Continental gjort i Storbritannien, tyder på att många kommer att bryta mot mobiltelefonlagen som i Sverige träder i kraft idag den första februari.

Stor risk att nya lagen om samtal i bilen inte respekteras

Från och med den första februari är det förbjudet att ha en mobiltelefon i handen när du kör bil i Sverige. 2013 infördes ett tillägg i den svenska trafikförordningen som innebar att det endast var tillåtet att använda mobiltelefon vid körning så länge det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Nu skärps lagen ytterligare.

Problemet är bara det att varken mer kunskap eller strängare lagstiftning tycks hjälpa. I Storbritannien är det redan olagligt att använda mobiltelefon utan handsfree i trafiken. Men en ny undersökning med 1 000 brittiska trafikanter som Continental gjort tyder på att över 11 miljoner trafikanter fortfarande använder sin mobiltelefon trots förbudet.

Av de som medgav att de brutit mot nuvarande lagstiftning erkände en knapp tredjedel, 31 procent, att de gjort så under den senaste månaden.

– Vår studie visar att förare vet om att deras telefonanvändning är olaglig, distraherande och farlig men att de ändå inte kan låta bli, konstaterar Continentals brittiska säkerhetsexpert Mark Griffiths. 

Problematiskt ur säkerhetssynpunkt är dessutom det faktum att sådant som kräver att blicken vänds mot telefonskärmen, det vill säga att läsa sms, scrolla sina flöden på sociala medier eller kolla mejlen numera är vanligare än att ta emot eller slå ett samtal. Det innebär att inte bara koncentrationen på trafiken störs, folk har bokstavligen blicken vänd bort från vägen.

46 procent av de brittiska förarna i undersökningen erkänner dessutom att de anser det vara okej att vända blicken mot telefonskärmen när de befinner sig i bilköer eller står still i trafiken.

Enligt förarna själva är lösningen på problemet i stället en fråga om teknik. Hela 66 procent anser att staten bör införa krav på en enhet i bilen som helt enkelt blockerar möjligheten till surf, mejl eller att kunna skicka och ta emot sms.

John Groeger är professor och specialist i bilförarnas psykologi.

– Det är verkligen intressant att bilförare efterfrågar en påtvingad lösning hellre än att behöva lägga band på sig själva, säger han.

Trots de nya säkerhetsfunktioner som regelbundet adderas till moderna bilar oroas bilförarna i undersökningen att olaglig användning av telefonen minskar säkerheten i trafiken. En av tre anser också att det blir allt värre, och ytterligare 26 procent tror att framsteg inom säkerhet via ny teknik går jämnt ut med oförmågan att lägga undan telefonen.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.