Stark koppling mellan mångfald och finansiell framgång

Affärerna Det är nu över 5 år sedan en studie med över tusen börsnoterade företag visade att endast 10 procents ökad mångfald i högsta ledningen ledde till ökade intäkter med 3 procent, ändå läggs relativt lite fokus på detta. Hur är då kopplingen mellan dessa faktorer?

Stark koppling mellan mångfald och finansiell framgång
Urban Björn Foto: Helena Karlsson

I sin nya bok Business as equals ger Urban Björn ledare baskunskaper, insikter och handlingskraft att få ut den fulla affärspotentialen med ett inkluderande ledarskap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag tror att bristande kunskap och en rädsla för att trampa fel och kränka andras integritet ofta står i vägen för ökad mångfald. Men det är inom detta område som företag och organisationer kan göra verkligt stora förändringar som leder till affärsnytta. Min utgångspunkt i den här boken är att både ökad affärsnytta och större socialt samhällsansvar kan samexistera i ett företags agenda. Men jag lägger medvetet fokus på affärsnyttan, för jag tror att vi kan få en snabbare och mer genomgripande förändring om fler ser sambanden, säger Urban Björn.

Business as equals bygger på två frågor: Hur kommer det sig att mångfald och inkludering inte kommer högre upp på agendan? Och varför är det så svårt för så många företag och andra organisationer att omsätta och få ut effekterna av storslagna planer, strategiska beslut och fina policys? Boken riktar sig till alla i någon sorts ledarroll för att ge nycklar till nya insikter – exempelvis om omedvetna fördomar och om varför hjärnan inte alltid ger oss hela sanningen – för att reflektera över sitt eget beteende som ledare och bli en förebild för medarbetarna. För att åstadkomma bestående förändringar menar Urban Björn att det krävs kunskap, insikt och handling – och i den ordningen.

Boken Business as equals – Jämställdhet, mångfald och inkludering ur ett affärsperspektiv handlar om potentialen i en inkluderande kultur och ett inkluderande ledarskap. Den visar hur ett fokus på affärsnyttan kan fungera som motor i förändringsarbetet. Den handlar inte om hur man slipper besök av Diskrimineringsombudsmannen utan om hur företaget kan bli mer konkurrenskraftigt och framgångsrikt genom ökad mångfald och inkludering.

”Det går absolut att se hur yngre ledare har en annan syn på ledarskap än äldre. Men det går också att se hur unga tjejer och killar ser upp till äldre chefer och ledare. Det betyder att förändringen inte kommer att komma av sig själv. Eller åtminstone kommer den att ske mycket långsammare än vad som skulle vara nödvändigt. För att det verkligen ska hända något krävs att de som nu är ledare och chefer tar steg mot ett mer inkluderande ledarskap. Då kommer de unga att följa efter och försöka göra som sina förebilder. Om de unga i stället försöker bete sig som icke-inkluderande dinosaurier blir de bara dåliga kopior av dåliga förebilder.” – ur boken.

Urban Björn har lång erfarenhet av att driva arbetet för ökad mångfald och inkludering i stora företag, bland annat i rollen som ansvarig för Diversity & Inclusion på Swedbank Group. Business as equals som ges ut av Liber är hans debutbok.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.