Smarta nyckeltal ger framdrift

Nyckeltal En genomtänkt strategi för hur man ska arbeta med nyckeltal skapar större förståelse för vilka åtgärder man ska genomföra som vd för att företaget och verksamheten ska nå sina mål. Tillväxtrevisorn Sven Cristea på KPMG ger här tips på bra nyckeltal.

Smarta nyckeltal ger framdrift

Att arbeta med tillväxtföretag och startups är något som är Sven Cristeas dagliga fokus som auktoriserad revisor, men på frågan om titel svarar han lite skämtsamt tillväxtrevisor. Han har till och med #tillväxtrevisorn på LinkedIn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

På frågan hur duktiga företag är att arbeta med nyckeltal så pekar han på att ju mer det handlar om tillväxtföretag, ju duktigare är de just på finansiella nyckeltal.

– Förklaringen är att riskkapitalet och bankerna kräver tydlighet kring nyckeltal som soliditet och räntetäckningsgrad, konstaterar Sven Cristea.

Långsiktig överlevnad

När det gäller soliditeten, det vill säga företagens långsiktiga överlevnadsförmåga finansiellt, kan konstateras att den generellt bör ligga på 30 procent. Det handlar ju om det egna kapitalet genom balansomslutningen och tjänar man pengar och inte tar utdelning för hårt så växer ju det egna kapitlet och stärker just soliditeten.

På samma sätt ser bankerna på räntetäckningsgraden som är resultatet efter finansiella intäkter delat med de finansiella kostnaderna. Här vill de helst att man ligger upp mot 2,5, det vill säga att man har god förmåga att hantera sina räntekostnader om man har lån.

Ett ytterligare ekonomiskt nyckeltal som Sven Cristea tycker är viktigt är bruttovinstmarginalen, det vill säga skillnaden mellan tillverkningskostnad och vad man får betalt, som bör vara god eftersom den landar i andra nyckeltal där man bland annat tar hänsyn till finansiella kostnader. Är marginalen låg behöver exempelvis omsättningshastigheten för varulagret vara högre.

Svårt att koppla samman

Generellt tycker han att många mindre företag utan egna ekonomiavdelningar har svårt att koppla ekonomiska nyckeltal till det operationella. Exempelvis kan man ha svårt att se på lönsamheten i enskilda delar eller på enskilda marknader för en viss produkt.

– Det är vanligt för företag med omsättning under 50-60 miljoner att de lägger ut bokföring på en redovisningsbyrå och tappar kopplingen till det operationella och att ekonomiarbetet inte blir framåtsyftande utan reaktivt, säger Sven Cristea.

Kassaflödet är också ett viktigt nyckeltal, som även påverkar värdet på bolaget. Här tittar man på rörelseresultatet, ebita, det vill säga resultatet före avskrivningar och finansieringskostnader då detta förenklat motsvarar kassaflödet från den löpande verksamheten. Detta tal är också viktigt om man funderar på att sälja bolaget, eftersom köparen alltid är intresserad av hur mycket det går att plocka ur företaget över tid.

Olika typer av vd:ar

Enligt Sven Cristea beror också val av nyckeltal på vilken typ av vd vi pratar om. Många vd:ar i mindre och medelstora företag har ofta sitt fokus på operationella nyckeltal. Hans rekommendation är här att bara ha mellan tre till fem nyckeltal, och då de absolut mest drivande och resultatpåverkande. Annars riskerar man att tappa fokus. Sådana nyckeltal kan ofta vara kundfokuserade; exempelvis handla om kostnaden för att skaffa nya kunder, hur länge de förblir kunder och hur man får dem att köpa mer.

– I grunden måste man tråkigt nog alltid falla tillbaka på affärsplanen, säger Sven Cristea. Här gäller det att nyckeltalet mäter utifrån vad man vill åstadkomma med sin affärsplan.

Sven Cristea, revisor KPMG Göteborg.
foto:Henrik Brunnsgård Sven Cristea arbetar som revisor på KPMG.

Viktiga ekonomiska nyckeltal

Soliditet. Signalerar långsiktig överlevnadsförmåga och räknas ut som det egna kapitalet delat med balansomslutningen. Bör vara 30 procent.

Ränteteckningsgrad. Förmåga att klara av att betala lån. Räknas ut utifrån resultat efter finansiella intäkter delat med finansiella kostnader. Banker vill gärna ha en grad på 2,5.

Bruttovinstmarginal. Skillnaden mellan tillverkningskostnad och försäljningspris. Ska vara hög för att klara övriga finansiella kostnader med mera. Skillnaden mellan omsättning och direkta kostnader, till exempel varukostnader, direkta löner, kostnader för underkonsulter.

Rörelseresultat före avskrivningar, ebita. Ett mått på kassaflödet, intressant exempelvis vid försäljning. Motsvarar förenklat vilket kassaflöde verksamheten genererar, intressant dels vid en försäljning men också för att se hur mycket pengar som genereras vilket kan återinvesteras i verksamheten, amortera skulder, eller dela ut till ägare.

Eget kapital. Viktigt att det växer för det stöttar soliditet. Visar på resultatgenerering minus utdelning.

Operationella nyckeltal

Max 3-5. Bör ha stor påverkan på det slutliga resultatet.

Exempel: Kostnad för nya kunder, hur länge man behåller en kund, genomsnittlig intäkt/vinst per kund.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.