-->

Skrämmande nonchalans inför mobilhot

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att det slarvas på uppseendeväckande sätt med att skydda mobila enheter från cyberhot. 35 procent har inte ens antivirus på sina smartmobiler och surfplattor. De flesta av dem tror att de inte behöver det, andra tror att det finns skydd inbyggt.

Skrämmande nonchalans inför mobilhot
Bogdan Botezatu

Säkerhetsföretaget Bitdefender har låtit iSense Solutions genomföra en undersökning med namnet Bitdefender Global Report 2021. 10 124 deltagare i elva länder, varav 800 från Sverige, har berättat om hur de använder mobila enheter online. Undersökningen genomfördes från juni 2021 till augusti 2021. Rapporten som den resulterat i är skrämmande läsning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Vad gäller de svenska deltagarna i undersökningen sticker ett rön ut.

– Deltagare från Sverige svarar att de upplever färre hot online, till exempel nätfiske, säger Bogdan Botezatu, säkerhetsexpert på Bitdefender.

Frågan är om det beror på att de utsätts för färre säkerhetshot än andra, eller om de är mer aningslösa. På den positiva sidan för svenskt vidkommande märks mindre användning av enkla lösenord, som till exempel ”1234”, än i andra länder.

Allra mest uppseendeväckande i undersökningen är att hela 35 procent av deltagarna inte använder antivirus på sina primära mobila enheter (telefon eller surfplatta). 30 procent tror inte att de behöver antivirus, medan 16 procent tror att säkerheten är inbäddad i deras enheter.

De här rönen rimmar väldigt illa med att hela 61 procent har upplevt minst ett hot under det senaste året, till exempel bluffmeddelanden eller -samtal (36 procent) och nätfiskeattacker (23 procent). 41 procent är rädda för att bli utsatta för ekonomiska bedrägerier, vilket är det hot väcker mest rädsla.

Bara hälften av deltagarna använder lösenord för sina onlinekonton. Hela 27 procent använder enkla lösenord, som ”1234” och ”lösenord”. En intressant iakttagelse är 31 procent av männen använder enkla lösenord, medan endast 23 procent av kvinnorna gör det. Machoattityd?

Den självklara slutsatsen av den här undersökningen är att säkerhetsmedvetenheten är låg och att det behövs utbildning. Det är också uppenbart att företag, organisationer och myndigheter bör använda centrala säkerhetslösningar för anställdas mobila enheter. Det kanske inte går att styra vad anställda gör på fritiden, men det går att skaffa säkerhetslösningar för mobilanvändning på arbetstid.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.