Svenska företag bland de mest utsatta för cyberangrepp

Digitalisering & IT En internationell studie visar att samtidigt som svenska företag alltmer sällan drabbas av gisslanprogram är de bland de mest utsatta för cyberangrepp. Det är bara i Turkiet som fler företag ser en ökning av antalet cyberangrepp.

Svenska företag bland de mest utsatta för cyberangrepp
Per Söderqvist

I IT-säkerhetsföretaget Sophos internationella studie ”The IT Security Team: 2021 and Beyond” uppger 85 procent av de medverkande företagen i Sverige att de under år 2020 haft en ökning av cyberattacker, i Turkiet är motsvarande siffra 86 procent. Övriga i toppen är Israel (79 procent), Österrike (76 procent) samt Tjeckien (71 procent).

Frankrike är det land där minst andel företag säger att de haft en ökning av antalet angrepp – 42 procent. Genomsnittet för de trettio medverkande länderna är 61 procent. Ökningen har skett inom alla sektorer – och bara 16 procent skiljer området med störst ökning (offentlig sektor) från det med minst (IT, teknik, telekom och media).

– Det är givetvis en trist placering för svensk del. Vi vet att angreppen tar stora resurser i anspråk. Inte minst på IT-avdelningarna som i många fall måste ägna tid åt att hantera angrepp och säkerhetsfrågor i stället för att stödja och bidra till att utveckla verksamheten. Den stora bristen på IT-säkerhetsexperter bidrar också till en ansträngd situation. Samtidigt var 2020 ett år som inget annat då många verksamheter snabbt blev tvungna att ställa om till distansarbete. Det har inneburit stora utmaningar för säkerheten och öppnat fler möjligheter för cyberkriminella, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Han konstaterar För att hantera situationen skulle fler företag behöva använda automatiserade säkerhetslösningar som drar nytta av kraften i AI.

– Men det räcker inte med enbart teknik – erfarenhet och expertis måste också till, avslutar Sophos Per Söderqvist.

Studien bygger på svar från 5 400 IT-ansvariga i trettio länder. I Sverige medverkade 100 IT-ansvariga. Samtliga medverkande arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare. Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.