Säkerhetsproblem när anställda distansarbetar efter pandemin

Digitalisering & IT Efter över ett år med nya sätt att arbeta öppnas nu möjligheterna att återvända till den vanliga arbetsplatsen. Men vill medarbetarna det? Nej, de flesta vill fortsätta att arbeta på distans, åtminstone delvis. Det visar ett antal studier som nyligen presenterats.

Säkerhetsproblem när anställda distansarbetar efter pandemin
Nigel Seddon

I Sverige visar till exempel en undersökning gjord av bemanningsföretaget Randstad att 92 procent av alla tillfrågade vill fortsätta jobba hemifrån, i varierande grad. En tredjedel, 29 procent, tycker två dagar i veckan vore lagom, 13 procent vill distansarbeta fulltid, fem dagar i veckan. Endast 8 procent säger alltså nej till distansarbete.

Enligt undersökningen verkar det fungera bra också. När cheferna tillfrågades ansåg 62 procent att det inte hade blivit någon skillnad på medarbetarnas effektivitet. Endast 7 procent ansåg att de fått mindre gjort, men dubbelt så många, 15 procent tyckte de fått mer gjort. Lika många, 15 procent ansåg att medarbetarna fått mindre gjort därför att de själva, cheferna, inte riktigt klarat att hantera distansarbetets villkor. Den bilden kompliceras dock i en rapport från Remote Labs. Där oroades 60 procent av arbetsgivarna av att de hade liten eller ingen erfarenhet av att leda på distans. Samtidigt ansåg 72 procent av medarbetarna att de fått bra stöd av sin chef när de jobbat hemifrån.’

Att distansarbete kommit för att stanna antyds också av en större amerikansk undersökning, den senaste Everywhere Workplace-studien från Ivanti, som visar exempelvis att 63 procent av svarspersonerna hellre jobbar hemma än blir befordrade och 48 procent tar hellre en lönesänkning än återvänder till kontoret. En ökad flexibilitet gällande var och hur man arbetar är alltså det nya normala. En färsk Bloomberg-studie visar till och med att 39 procent av de anställda tänker säga upp sig om de inte får arbeta på distans.

Att anpassa sina arbetsplatser till distans- och hybridarbete är alltså på väg att bli en strategisk aspekt i rekryteringen av de bästa medarbetarna. En allt viktigare aspekt blir då att företagen kan anställa personer som bor på andra orter, i andra länder. Enligt Ivanti-studien flyttade 21 procent av svarspersonerna till annan ort under pandemin. Samtidigt som det osökt väcker ett behov av att göra en ordentlig uppgradering av företagens datasäkerhet. Bland annat har företagen prioriterat säkerheten för sina helpdeskar när så många medarbetare behövt snabb hjälp med uppgraderingar och liknande. Omfattande distansarbete skapar också oräkneliga möjligheter för dataintrång.

Efter pandemin går vi alltså in i en ny era som kräver förbättrad såväl användarvänlighet som säkerhet. Det betyder att företag måste anpassa sina system efter medarbetarnas önskemål och behov av att jobba på distans. Samtidigt måste nya säkerhetsåtgärder för distribuerade system kontinuerligt utvecklas, liksom nya säkerhetsrutiner för samtliga medarbetare. Bland annat behöver rutinmoment, som inloggningar, bli både enklare och säkrare, exempelvis genom att avskaffa lösenord och automatiserad verifiering av säkra nätverk.

Till sist, ett gott råd från Nigel Seddon, Europachef hos Ivanti: Vår undersökning visade också att var femte deltagare i videokonferenser gjorde det utan att ha byxor på sig. Så var försiktig med att be digitala mötesdeltagare ställa sig upp!

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.