Skillnad mellan män och kvinnors ätande under tjänsteresan

Personligt En ny studie visar att det finns skillnader mellan män och kvinnors ätande under tjänsteresan. Vid en vardagsmåltid kan det främsta syftet vara att bli mätt. Men det är inte alltid det viktigaste på tjänsteresan.

Skillnad mellan män och kvinnors ätande under tjänsteresan
Joachim Sundqvist har gjort gjort en avhandling om ätande under tjänsteresan. Foto: Privat

Varje år äts tiotals miljoner måltider av tjänsteresenärer. Fram till i dag har vi saknat kunskap om hur människor gör och tänker när de äter under tjänsteresan. Denna kunskapslucka råder nu måltidsvetaren Joachim Sundqvist, vid Umeå universitet bot på när han presenterar sin avhandling om tjänsteresor och måltider.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– I en tjänsteresandekontext är bra måltider de måltider som uppfattas som lyckade. Den lyckade tjänsteresenärsmåltiden tycks kunna vara måltiden där de kunder eller gäster man har med sig till restaurangen är nöjda. Plats, mat och dryck spelar givetvis en roll, men det tycks på det stora hela som att det sociala är det viktigaste i sammanhang där tjänsteresenären äter med andra, säger Joachim Sundqvist.

Studien visar att fler kvinnor än män anger att de använder appar och hemsidor för att hitta någonstans att äta, berättar Joachim Sundqvist.

– Kvinnor tycker sig också vara mer prismedvetna. De anger i större utsträckning att de planerar sina måltider i förväg och att de köper med sig mat och äter ensamma på hotellrummet. Män rapporterar att de i större utsträckning än kvinnor aktivt söker efter sociala sammanhang de kan äta i.

När tjänsteresenärer reser ensamma så är det andra logiker som spelar roll. Aspekter som ekonomi, möjligheten att kunna äta bra eller riktig mat, eller att få möjligheten till avkoppling tycks vara mer kopplade till ensammåltider än till sociala måltider.

Joachim Sundqvist menar att ett mer anpassat utbud gagnar både leverantören och tjänsteresenären.

– Här krävs att företagen interagerar med sina kunder. Kunden är den enda som vet vad som är syftet med måltiden. Det tycks också finnas en stor grupp kvinnor som väljer att äta ensamma på hotellrummet, men vi vet inte varför de väljer att göra så. Här tror jag både besöksnäringen och forskare har någonting att arbeta vidare med, speciellt nu när hela branschen står för en omstart efter covid-19, avslutar Joachim Sundqvist.

Länk till avhandlingen

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.