Se till att du kan vara sjuk

Vd-utfästelsen bör åtminstone ge dig ersättning vid sjukdom i nivå med vad kollektivavtalet ger. Se till att avtalsskrivningen matchar intentionerna, för det finns många fallgropar.

Den lagstadgade sjukersättningen består av en sjuklön som arbetsgivaren ska betala ut och sjukpenning från Försäkringskassan. Därtill finns den kollektivavtalade sjuklönen, som också betalas av arbetsgivaren, och en sjukpension via ITP som ett komplement efter 90 dagar. För att ta det i grova drag.

Det innebär ett rejält ekonomiskt avbräck om du som vd har valt att kliva ur kollektivavtalet utan att istället få en individuell försäkringslösning som ersätter inkomstbortfall vid sjukdom. Och frågan är om din lönenivå täcks inom ramen för ITP, där taket ligger på 30 prisbasbelopp?

Riskerar miljonsmäll

– Det vanliga är att vd inte omfattas av kollektivavtalet, men det är inte alls självklart. För många, särskilt äldre personer, kan det vara bättre att stå kvar och bara komplettera med ytterligare försäkringar, säger Thomas Gyllenmo och förtydligar att det krävs ett aktivt beslut för att lämna kollektivavtalet.

Thomas Gyllenmo är partner i Swedish Insurance Group och har lång erfarenhet av att skapa sjukförsäkringslösningar för vd:ar och hur avtalen mellan vd och styrelse bör skrivas.

– Det här är oerhört viktigt att få till rätt redan från början, att vd-utfästelsen formuleras så att de båda parternas intentioner verkligen gäller i slutänden. Jag har sett alltför många fall där försäkringsdelarna behöver skrivas om. Oftast är det företaget som riskerar att få betala dyrt och det kan kosta miljoner om det står ”och” istället för ”eller”, förklarar han.

Blivit billigare

Den stora fördelen med en individuell lösning för sjukförsäkring är naturligtvis att den kan skräddarsys. Försäkringsbolag och förskringsmäklare är mer villiga att hjälpa till med det.

– Dessutom har premierna på sjukförsäkringar sänkts generellt de senaste åren på grund av sjunkande sjuktal. De har blivit billigare, konstaterar Thomas Gyllenmo.

Vad den här typen av försäkringar kostar för företaget kommer ändå att variera stort. Det beror framför allt på personens ålder och lön.

När det gäller ersättningsnivåerna tycker Thomas Gyllenmo att man som lägst ska efterlikna ITP. Men det är lika vanligt med högre nivåer än det. En vd med riktigt bra villkor ligger på runt 90 procent i sjukersättning.

Se upp!

På vägen till ett sådant avtal finns det gott om fallgropar att se upp för:

Det är vanligt att det görs hälsokontroller inför tecknande av olika sjukförsäkringar, ibland omfattande och tuffa läkarundersökningar. De kan leda till undantag för en viss sjukdom i försäkringen, förhöjd premie eller avslag. Möjlighet till premiebefrielse vid lång tids sjukdom brukar också hälsoprövas. Så se till att du kan få en individuell försäkring med vettiga villkor innan du lämnar de kollektiva.

Vd-utfästelsen innehåller ofta ett procenttal för inbetalning till tjänstepension och sjukförsäkring. Det gör att det behövs en justering för varje år, eftersom premien för sjukförsäkringen ändras och prisbasbeloppet rör sig. Thomas Gyllenmos råd är därför att alltid hålla isär de två delarna, så att sjukpremien får bli vad den blir.

Sedan är det problemet med att få till ett entydigt och hållbart avtal mellan vd och styrelse (se ovan). Det kan underlätta om båda parter tar hjälp av experter som försäkringsjurist och förmedlare.

Skapa en gräddfil

En självklar komponent i vd:ns avtal är sjukvårdsförsäkringen, menar Thomas Gyllenmo. Han ser den i första hand inte som en förmån för vd, utan som en riskminimering för företaget.

– Det är klart att det är viktigt att den som har den högsta lönen så fort som möjligt kan komma tillbaka och jobba igen.

Sjukvårdsförsäkringen brukar innehålla en garanti om vård inom ett visst antal dagar, ett snabbt remissförfarande och tillgång till specialistvård utan att stå i kö. Där kan också ingå en kontaktperson som bokar och ser till att du får den vård du behöver, även utomlands om det är nödvändigt. För personer över 50 år görs kontinuerliga hälsokontroller.

Premien ligger på allt mellan 3 000 och 30 000 kronor per år. De billigaste är kollektiva och de dyraste inkluderar befintliga eller tidigare sjukdomar.

– Se till att sjukvårdsförsäkringen har rätt omfattning för dig. Det finns ofta baselement som kan byggas på med ytterligare förmåner, tipsar Thomas Gyllenmo.

Att föräldraförsäkring berörs i vd-utfästelsen är ovanligt enligt Thomas Gyllenmo. Men kanske kommer det att ändras framöver, i takt med att allt fler vd:ar vill kunna vara föräldralediga längre perioder.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.