-->

Planera för pensionen

Som vd omfattas du inte av kollektivavtal. Du behöver till exempel ta eget ansvar för att säkra dina pensionsvillkor. Ett hett tips är att utgå från hur ITP-planen ser ut och bygga på efter behov. För du vill väl inte ha sämre skyddsnät än dina medarbetare?

Det är ännu viktigare för en vd att ha ett väl genomtänkt anställningsavtal än för andra anställda tjänstemän. Som vd omfattas du nämligen inte av reglerna i lagen om anställningsskydd, utan bara allmänna avtalsrättsliga principer. Normalt omfattas vd inte heller av något kollektivavtal och de trygghetsförsäkringar som följer med det.

Det blir därför innehållet i anställningsavtalet som reglerar villkoren.

–  Sträva efter att få avtalet rimligt och rätt från början. Det är mycket enklare än att försöka ändra efteråt, särskilt om relationen med styrelsen har börjat kärva, säger Antonio Ropero, branschansvarig på Ledarna.

Dyrköpt slarv

Antonio Ropero och Erica Ropero, som är ansvarig för pensions- och försäkringsverksamheten på Ledarna, menar att det fortfarande slarvas en del med vd-avtalen. Man blir kanske förtjust över att erbjudas uppdraget och tar det lite för billigt eller utan heltäckande skydd. Men medvetenheten ökar successivt och vd:ar blir allt bättre på att säkra sina villkor.

Det gäller även området pensioner, som vi nu ska fokusera på.

– Som vd ska man inte ha sämre skydd än en vanligt anställd tjänsteman. Snarare bättre, tycker Antonio Ropero.

Den som slarvar med villkoren kan få flera tusen kronor mindre i månaden att leva på när det blir dags för pensionen.

– Det är populärt att hitta på egna lösningar. Men kika gärna på ITP-avtalen först. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, säger Erica Ropero.

Ta hjälp

Samtidigt har man som vd en unik frihet att välja pensionslösning. Här är det främst förutsättningarna för den aktuella tjänsten som styr och den egna förmågan att förhandla fram de villkor man vill ha.

Förutom att göra den egna hemläxan bra, så kan det finnas anledning att vända sig till någon av de många aktörer på marknaden som arbetar med rådgivning och pensionslösningar. Det kan till exempel vara en försäkringsmäklare.

– Det finns många ITP-liknande förmånspaket på marknaden. De är ofta bra, men bör ändå granskas så att det inte finns luckor, säger Antonio Ropero.

Ledarnas pensionsexperter flaggar för att du bör ha extra koll på de lönedelar som hamnar över taket. För en vd, som sällan tjänar mindre än 50 000 kronor i månaden, kan det vara en väsentlig del av lönen.

Tänk också till lite extra när det gäller efterlevandeskydd. Hur länge behöver din familj ekonomiskt skydd och på vilken nivå?

Gå i förtid

Den vd som vill göra det enkelt för sig kan naturligtvis be att få bli ansluten till ITP-avtalet.

– Det är inte alls ovanligt, särskilt efter det att ITP1 tillkom år 2007. Ibland kompletterar man då med en lösning för att kunna gå i pension före 65 år, säger Antonio Ropero, men tillägger att det är tämligen dyrt för arbetsgivaren.

Vanligtvis brukar ersättningen till en vd som går i pension i förtid ligga på mellan 70 och 80 procent av den tidigare lönen. Kostnaden för arbetsgivaren hamnar på mellan 80 och 90 procent av den pensionerade vd:ns lön.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.