Mot framtiden

Julia Norinder, vd för Preera, vill vara en förebild för ett nytt sätt att tänka inom näringslivet. Möt den lönsamma humanisten som visar att affärsmässighet och hållbarhet kan gå hand i hand.

Hon utsågs till en av framtidens kvinnliga ledare i våras, har just fått en liten dotter och spenderar sommaren i sitt nyrenoverade hus i fiskaridyllen Åstol. Här prunkar pelargonier i fönstren och måsar kretsar över de vita skärgårdshusen som står tätt tätt på den lilla västkustön. Det är en härlig miljö, men Vd-tidningen har inte kommit dit för att göra ett hemma-hos reportage. Istället möter vi en ledare som snabbt blivit en förebild för många inom näringslivet. Julia Norinder, vd för managementkonsultbolaget Preera, står stadigt på klippan. Och hennes grund i humanistiska värderingar präglar hela verksamheten. Bland annat har företaget utsetts till en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser och i företagets manifest står det att läsa att de ”drivs av en stark lust att göra skillnad på riktigt” och ”vill åstadkomma beteendeförändringar som håller i sig och lärande som sprider sig – det vi kallar varaktig utveckling.”

– Personligen drivs jag av att bidra till förändring i ett större sammanhang. Det kan aldrig räcka att enbart fokusera på att Preera växer eller att vi har en bra lönsamhet. Om vi istället fokuserar på att göra skillnad för våra kunder och i ett större perspektiv så blir vi också långsiktigt mer lönsamma. Jag vill att vi ska vara en röst för att göra värderingar om hållbarhet, mångfald och jämställdhet starkare inom näringslivet. Jag vill stå för ett ledarskap som handlar om att få människor att växa och samtidigt visa att man kan förena det med en väldigt stark lönsamhet, säger Julia Norinder.

Ett betyg på den målsättningen är att Preera, med Julia Norinder som nybliven vd, inte avskedade några konsulter under finanskrisen, att personalomsättningen är ständigt låg, och att många duktiga kvinnor söker sig till företaget för att göra karriär. Kanske är det en reaktion på en managementkultur som fortfarande kan upplevas som mansdominerad, där kvinnor hela tiden påminns om att de måste prestera högre än män för att slå sig fram.

– Generellt inom den professionella serviceindustrin har det funnits en utpräglad machokultur. Jag är säker på att det blir ett bättre arbetsklimat och bättre lösningar för kunden om det är mixade team med olika erfarenheter.

Gav inte upp

Under studietiden på Handelshögskolan i Göteborg kände Julia Norinder sig främmande inför det faktum att ingen ifrågasatte rådande normer inom affärsvärlden.

– På den tiden var det ett ensidigt fokus på kortsiktig vinstmaximering och traditionell ekonomistyrning i undervisningen. Jag kände att det saknades ett bredare perspektiv.

Hon funderade på att hoppa av, men blev istället handplockad av sin lärare till ett projekt på det nystartade managementbolaget Preera. Där fick hon tidigt mycket ansvar som konsult. Tillsammans kunde det unga gäng som blev kärntruppen på företaget börja bygga sina egna värderingar.

– Vi hade många idéer och mycket energi och vi ägnade mycket tid åt att utveckla Preeras filosofi och arbetssätt.

Resultatet landade i ett manifest som sätter fokus på hur man kan skapa varaktig förändring men också på vikten av jämställdhet och mångfald. Med åren har företaget ansträngt sig för att rekrytera samma antal män och kvinnor. Julia Norinder tipsar om att representationen av företaget är viktig när det gäller att locka till sig människor med olika kompetens.

– Det är till exempel viktigt att ha kvinnliga representanter i montrarna på arbetsmarknadsdagar, att låta både en man och en kvinna vara moderatorer och att tänka på att visa upp kvinnliga förebilder.

Svårare har det varit med mångfaldsfrågan. Det ska de ta itu med i höst och utveckla. En del i det arbetet går ut på att se över hur rekryteringen går till.

– Inom vår bransch ser vi något nytt. Global kompetens är inte bara att ha kontor i många olika länder, utan också ha människor som har ett globalt synsätt. Det har man ofta om man har bott i olika länder eller har en etnisk bakgrund i en del av världen och är uppvuxen i en annan.

Flyttade till Afrika

Ung. Framgångsrik konsult och på hugget. Men mitt i karriären på Preera tog Julia Norinder en paus och flyttade till Västafrika för att bredda perspektiven. Under drygt ett år deltog hon i ett FN-projekt och jobbade med stöd till organisationer som vill hjälpa kvinnor till eget företagande. Det humanistiska engagemanget fördjupades.

– När man åker ut så är ju grundtanken att vi i väst skickar ut experter som ska komma och lära ut olika saker. Jag känner snarare att det har varit ett otroligt privilegium att få åka iväg. Jag lärde mig fantastiskt mycket mer än jag kunde bidra med, berättar Julia Norinder.

Efter avslutat projekt återvände hon till Preera för att med nya kunskaper i bagaget vara med och sprida företagets idéer. Kortfattat går de ut på att arbeta fram arbetssätt för kunden som skapar varaktig förändring.

– Traditionell managementkonsultverksamhet har handlat om att konsulten kommit in som en expert och skapat en lösning på kundens problem. Vårt arbetssätt handlar mer om att designa en förändringsprocess så att kunden själv kan komma fram till lösningar med stöd av konsulterna. Jag tycker att det finns en tydlig parallell mellan företagsutveckling och bistånd. Bistånd har handlat om att vi i väst har talat om vad andra ska satsa på. Sedan ser man att det som fungerar bäst i verkligheten är till exempel mikrolån som är en form av hjälp till självhjälp. Det som kommer inifrån är oftast det som är hållbart oavsett om det handlar om att skapa tillväxt i ett företag eller i ett helt land.

En väg till hållbar management tror Julia Norinder går genom kommunikation och delaktighet och att tidigt involvera berörda grupper om en omfattande organisationsförändring är på gång. Det gäller att medarbetare snabbt förstår varför de måste förändra ett arbetssätt så att de inte känner sig överkörda och otrygga när konsulter ”i svarta kostymer” kommer in i verksamheten.

– Ofta när man ser ett problem i ett företag blir man som ledning stressad att få fram en lösning. Att tillsätta en liten expertgrupp som snabbt kommer med en lösning är ju väldigt lockande. Men tyvärr så tror vi att det ofta kan bli ett snabbfix som inte ger hållbara resultat i längden. Vi lovar kanske inte samma snabba resultat. I vissa fall är det tydligt att kunden väljer bort oss på grund av det.

Internationell allians

Julia Norinder beskriver sig själv som en engagerad tidsoptimist, en chef som är bra på att lyssna och som hon hoppas medarbetarna känner, bryr sig om dem på riktigt.

– Jag har inte bilden av vd:n som den som står längst fram och säger: Det är hit vi ska! Vd-skapet är mycket mer av en pågående process och ett samtal. I den här typen av företag där det är så mycket kompetent personal, är det min roll som vd att kanalisera energin och se till att det blir en gemensam riktning ur alla idéer.

Under senare tid på posten har Julia Norinder lagt mycket energi på att bygga upp en internationell allians med andra Europeiska managementbolag som också har ett uttalat fokus på förändringsarbete. Genom samverkan kan de ge sina kunder global kompetens, utan att för den skull behöva öppna nya kontor. Samtidigt gör utbytet att alla konsulter tvingas lära sig hantera de olika ländernas managementkulturer, något Julia Norinder ser som lärorikt.

– Om man ska kunna hjälpa sin kunder i den globala världen är det viktigt att vara utsatt för samma problem i sitt eget företag, säger hon.

Men företaget satsar inte bara globalt. Under året ska de öppna ett nytt kontor i Stockholm och utvidga verksamheten från huvudkontoret i Göteborg. Parallellt har Julia Norinder engagerat sig i ett visionsråd inom ramen för Västsvenska handelskammaren. Syftet var att spåna fram hur framtiden kan se ut för västsveriges näringsliv. Slutsatsen lyder: näringslivet borde se sig som en positiv samhällskraft som ser sin roll i ett större perspektiv. Det innebär enligt Julia Norinder att sluta klaga på vad politikerna inte gör och istället fundera på vad du själv kan bidra med för att skapa en positiv utveckling i regionen.

– Det perspektivet behöver ständigt förespråkare och det vill jag gärna vara ett exempel på.

Andraplaceringen på listan Framtidens kvinnlig ledare ser hon som något positivt, om än inte helt okomplicerat.

– Om du som relativt ung kvinnlig vd driver frågor kring jämställdhet, mångfald och det goda näringslivet, finns det en risk att du blir klassad som mjukis. Jag känner att den här typen av placering blir en uppmuntran att våga fortsätta stå för mina värderingar och driva de här frågorna.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.