Sammanfattning av krispaketen för företag

Coronakrispaket Regeringens har den senaste tiden lagt flera krispaket. Här sammanfattar vi de som gäller små och medelstora företag.

Sammanfattning av krispaketen för företag

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks tillfälligt från den 1 mars till 30 juni 2020.

Dagens nivå, som ligger på 31,42 procent, sänks under perioden till 10,21 procent. Detta innebär att företagen endast betalar in ålderspensionsavgiften för sina anställda.

Som mest kan nedsättningen omfatta 30 medarbetare.

Finns det något lönetak?

Nedsättningen gäller på den del av månadslönen som inte överskrider 25 000 kronor, vilket då ger en månatlig skattelättnad på 5 300 kronor per anställd under perioden. För ett bolag som kan dra av för

30 anställda, landar därmed skattesänkningen på 159 000 kronor i månaden.

Från vilket datum gäller reglerna?

Enligt förslaget ska nedsättningen träda i kraft den 6 april och gälla retroaktivt från den 1 mars.

Tillfällig hyresrabatt i krisbranscher

Sektorer där företag är nära att duka under av effekterna från pandemin, som sällanköpshandel, hotell och restaurang, ska enligt regeringens förslag kunna få upp till 50 procent av den fasta hyran nedsatt. Företaget betalar då hälften av månadshyran, medan staten tar 50 procent av kostnaden för hyresnedsättningen.

Från vilket datum gäller reglerna?

Stödet gäller under perioden 1 april till 30 juni 2020.

Statlig företagsakut för små och medelstora företag

Även under högkonjunktur har småföretag generellt svårt att få krediter hos bankerna. För att underlätta finansiering under krisen föreslår regeringen en statlig lånegaranti, där staten garanterar 70 procent av nya lån från banker till företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin. Ett krav som måste uppfyllas är att företaget har en livskraftig verksamhet under normala omständigheter.

Vilka kan ansöka om lånen?

Det finns ingen formell storleksbegränsning för att delta i programmet, men primärt riktar sig garantin till små och medelstora bolag.

Hur fungerar det i praktiken?

Statens garanti ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Riksgäldskontoret är den myndighet som får i uppgift att administrera garantin. Företagen själva vänder sig dock direkt till banken, precis som vid vanliga företagslån.

Enligt förslaget är lånetaket per företag 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Förhoppningen är att den statliga garantiverksamheten på längre sikt blir självfinansierad. Bankerna betalar en garantiavgift som regeringen uppskattar ska täcka kostnaden för de kreditgarantier som infrias.

Korttidspermittering

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Det finns ett lönetak som uppgår till 44 000 kr.

Exempel

Stödet innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som får gå ned i arbetstid till 40 procent behåller 92,5 procent av sin lön, det vill säga ca 30 250 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader med 52,5 procent, från ca 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

*Regeringens förslag som presenterades den 14 april 2020

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.