Så reagerar medarbetare på ”otäcka” ledare

Ledarskap I en artikel i Harvard Business Review berättar tre forskare om sina undersökningar av hur medarbetare reagerar på ledare som är manipulerande, självupptagna och psykopater.

Så reagerar medarbetare på ”otäcka” ledare

De tre forskarna Nadine Page och Stefan Wills vid Hult International Business School, i Cambridge, USA och Sabine Berger vid Graz University i Österrike studerade vilken ledartyp 349 mellanchefer, varav 83 procent avdelningschefer, var. Alla dessa hade också någon chef som de rapporterade till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Deltagarna fick bedöma sin ledartyp i förhållande till den mörka triaden som är en samlingsbenämning för narcissister, psykopater samt cyniska och manipulativa människor.

De tre forskarna fann inte överraskande att narcissistiska och manipulativa ledare uppfattades som dåliga ledare av många medarbetare, medan ledare och medarbetare med liknande personlighetsdrag kunde skapa bra relationer med varandra.

Läs mer: Alla chefer är inte psykopater

Däremot visade det sig att ledare som var psykopater inte alls kunde bygga relationer med medarbetare på samma sätt. Detta menar forskarna beror på att psykopater, som saknar empati och har ett antisocialt beteende, inte kan bygga relationer med någon alls, inte ens med andra psykopater.

Vad kan då ledare ta med sig från den här studien? Enligt forskarna är det att liknande personligheter, även dåliga sådana attraherar varandra och kan leda till effektiva arbetsrelationer. De uppmanar ledare att ta reda på vilka personlighetsdrag de har inom den mörka triaden och lära känna dem. De måste också bli medvetna om att alla medarbetare inte gillar dessa drag och som ledare måste man hålla dem i schack.

Läs mer: Destruktiva ledare skadar arbetsmiljön

För medarbetare som måste ha att göra med narcissistiska och manipulerande ledare hoppas forskarna att deras studie kan bidra till att dessa förstår att chefens beteende inte handlar om dem utan om ledarens personlighet.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.