Bra arbetsdialog ger bättre hälsa

Arbetsmiljö I ett examensarbete vid Mälardalens Högskola i Västerås har Aram Abdi studerat sociala relationer och stödet i det dagliga arbetet. Studiens resultat visade att det finns en stark koppling mellan detta och bättre hälsa och effektivitet inom en organisation.

Bra arbetsdialog ger bättre hälsa

Vidare visade studien att ett bra förhållande mellan chefer och medarbetare frambringar motivation och gemenskapskänsla. Studien indikerar vikten av en ledning som ständigt överväger att skapa en stark struktur med arbetsdialog och stöd mellan chefer och medarbetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Aram Abdi konstaterar att förekomsten av sociala relationer och socialt stöd i arbetslivet är mycket viktigt för en organisation. Detta för att skapa en bra arbetsmiljö, öka effektiviteten bland medarbetarna samt skapa god hälsa och välmående i organisationen.

Studiens resultat visade även att individer som inte upplever socialt stöd och en god social relation i arbetet blir mindre motiverade och upplever mindre engagemang och presterar mindre i arbete samt får mindre tillit och förtroende till andra.

Socialt stöd och sociala relationer är också enligt Aram Abdi ett tillvägagångsätt som underlättar för organisationen att upptäcka långsiktiga konsekvenser och problem.

Individer som inte upplever socialt stöd eller innehar en god relation med sin chef och arbetskollegor får enligt studien sämre hälsa, mentalt och fysiskt. Individer som saknar detta känner sig ensamma och utanför gruppen vilket skapar mindre säkerhet och en känsla av social isolering.

Men studien visade också att ”alltför mycket socialt stöd från chefer och arbetskollegor kan vara negativt, stöd ska förekomma vid behov och när det efterfrågas. Alltför nära relation och stöd till medarbetarna kan tolkas som kontroll vilket kan orsaka mer skada.”

Förutom vikten av socialt stöd och sociala relationer är delaktighet är nödvändigt för att det ska uppstå nya idéer och kunskapsutveckling inom verksamheten. Delaktighet skapar positiva förmåner som på lång sikt främjar medarbetarna liksom organisationen.

De intervjuade medarbetarna lyfte vidare fram vikten av frihet och utrymme att ta egna initiativ. ”En organisation som är detaljstyrd och som begränsar medarbetarnas frihet och utrymme i arbetet ger på lång sikt även upphov till sämre hälsa bland organisationens medarbetare”, skriver Aram Abdi.

Studiens resultat visade att förutom socialt stöd och sociala relationer är de viktigt att chefer visar uppskattning, lyssnar och visar hänsyn på medarbetarnas förslag och åsikter. 

Läs mer: Så öppnar du upp för dialog med medarbetarna

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.