Så jobbar du smart som vd i det lilla företaget

Vd-rollen Att leda ett litet företag som vd är svårt. Det är lätt att splittras mellan olika roller. Inte minst ledarskapet riskerar att få för lite utrymme på bekostnad av operativa frågor.

Så jobbar du smart som vd i det lilla företaget
För en vd i ett mindre företag finns mycket att tänka på. Foto: Stock Adobe.

En verksamhet fungerar ofta inte bra utan ett närvarande ledarskap. Det är något Sofia Norberg ofta ser när hon i rollen som konsult och ledarskapsutvecklare hjälper vd:ar i mindre företag att utveckla deras verksamhet. I sin andra roll som lärare har hon bland annat kurser i de utmaningar en vd i ett mindre företag har och det finns ett antal gemensamma svårigheter som de flesta har att brottas med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– När vi pratar om små företag och deras utmaningar rör det sig om företag upp till ett 20-tal medarbetare, konstaterar Sofia Norberg. För företag därifrån till ett 80-tal anställda handlar det om verksamheter med mer struktur och när man blir ännu fler om mycket mer genomarbetade verksamheter.

Sofia Norberg hjälper vd:ar att utveckla sitt ledarskap.
Sofia Norberg hjälper vd:ar att utveckla sitt ledarskap. Sofia Norberg hjälper vd:ar att utveckla sitt ledarskap.

En av utmaningarna för en vd i ett mindre företag kan också vara transformationen till en större verksamhet, där man faktiskt kan vara mer eller mindre lämpad för att klara av det steget. Många vd:ar i mindre företag är ju väldigt entreprenöriella och mindre förvaltande.

Sammanblandning av strukturer

En av de stora utmaningarna för vd:n i det lilla företaget är ägarstrukturen. Ofta är styrelse- och ägarstrukturen sammanblandad. Beroende på om man är ägare själv eller ägaren är någon annan så kan man både ha alldeles för fria händer och i princip vara övergiven eller så kan man vara helt bakbunden med en ägare i styrelsen som också är mitt i verksamheten.

– Man bör fundera igenom ordentligt som vd om man kan påverka strukturen eller bara göra sitt bästa med de förutsättningar man har, säger Sofia Norberg. Och om man kan påverka måsta man ha klart för sig om man är villig att ta konsekvenserna av sitt handlande.

En annan svårighet i det lilla företaget att känslor är mycket mer inblandat eftersom alla känner alla och jobbar mycket nära varandra. I och med att det också finns mindre strukturer är det kanske också en mer levande verksamhet.

– Som vd måste man också betrakta sig själv som ett undantag som har fritt spelrum och som lätt blir sönderarbetat. Andra i företaget behöver tydliga ramar och förutsättningar för sitt arbete. Man måste helt enkelt fundera hur man jobbar med medarbetare professionellt, säger Sofia Norberg.

Hur samarbete

Just hur man samarbetar är väldigt viktigt i mindre verksamheter, där var och en ofta har större utrymme. Det är också lätt som vd att bygga olika vänrelationer som kan påverka arbetet. Sofia Norbergs råd är att skilja mellan det privata och det professionella. Det är olyckligt att blanda dessa roller som vd.

– Man bör också vara noga med sitt informationsflöde så att man inte berättar saker för vissa man står närmare, säger Sofia Norberg. Och man måste förstå att de anställda inte ser saker på samma sätt som man själv och är beredda att ställa upp dygnet runt.

En ytterligare svårighet är att många vd:ar i mindre företag är vana att lösa allt själv och har svårt att delegera. Som exempelvis grundare har man ju startat en verksamhet inom ett område man är intresserad av och då är det kanske inte så lätt att släppa det operativa och istället successivt ta den tråkigare rollen som vd i takt med att man växer.

– Vd:ar som själva startat sitt företag har ofta svårt att delegera, medan vd:ar som rekryterats in har det lättare, konstaterar Sofia Norberg. Det gäller nog att fundera över sin roll och om man verkligen ska vara vd.

Rekrytering utmaning

En stor utmaning för det växande lilla företag är rekrytering. Här rekommenderar Sofia Norberg vd:n att ta hjälp. För konsekvenserna av en felrekrytering blir ofta väldigt stora. Hennes råd är att göra det tillsammans med någon som är van och som man har förtroende för eller om man har råd köpa hjälp.

Generellt är det annars ledarskapet som kan vara en riktigt stor utmaning för den entreprenörielle vd: n. Man måste inse att medarbetarna inte har samma drivkrafter som man själv har. Och det kan vara svårt.

– Man kanske inte heller har fått så mycket uppmuntran i sin ensamma roll som vd och tänker då inte på hur viktigt det är för andra, konstaterar Sofia Norberg. Ledaskap är egentligen inte så svårt, men man måste se andra och ge ständig uppmärksamhet, beröm och återkoppling. Det kan vara svårt när man inte själv är van vi det.

Lär dig hantera konflikter

En utmaning är också konflikter, som man kanske inte vet hur man kan hantera. Här kan man behöva utbildning eller hjälp. Som vd är man ju ansvarig och det finns en tydlig lagstiftning att förhålla sig till

Man måste också vänja sig vid att man hela tiden står på scenen, något som kanske inte var viktigt när man drog igång sin verksamhet. Enligt Sofia Norberg kan det ibland väcka obehag, men hon menar att man måste förlika sig med rollen och också se att den ger fördelar. Som att alla lyssnar när man framför sina synpunkter.

Fakta

Tips för att jobba smartare som vd i det lilla företaget

  • Lär dig delegera. Du kan inte göra allt själv utan lär upp andra.
  • Försök ha professionella relationer med dina medarbetare. Att behandla anställda på olika sätt beroende på vänskap är inte bra.
  • Ta tag i konflikter och lär dig hur du ska hantera dem.
  • Försök skapa strukturer och rutiner. Både medarbetarna och verksamheten mår bra av sådana.
  • Kom ihåg att medarbetarna inte ser saker på samma sätt som du och inte är beredda att jobba som du.
  • Även om du själv inte behöver så mycket uppmuntran så behöver dina medarbetare det i mycket hög grad.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.