Så hittar du rätt vd

Det är inte varje dag företaget behöver en ny ledare. Så hur gör man när det behövs nya krafter på toppen?

– Börja med att fundera på om det verkligen är en ny vd ni behöver, om tajmingen är rätt och hur ett byte i så fall ska hanteras. Kanske finns det andra lösningar som kan vara ett alternativ.

Rådet kommer från Michaël Berglund, rekryteringskonsult med 25 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt toppchefer. Är tillfället ändå väl valt är det dags för en ordentlig analys av vad företaget egentligen behöver och vilka egenskaper som behövs hos den som ska besätta vd-posten.

– Vilken typ av person man ska söka efter är oerhört styrt av både den bransch han eller hon ska verka inom och vilken fas företaget befinner sig i. Men det absolut viktigaste i alla lägen är att det är en person med affärsförmåga. Oavsett om det handlar om att leda en start-up eller vända ett företag i kris är det aldrig okej om det inte blir bra siffror, understryker Michaël Berglund.

Ta hjälp

När det gäller att hitta lämpliga kandidater är det en god idé att börja inventera internt för att sedan arbeta vidare inom samma bransch eller närliggande branscher för att så småningom söka i mer perifera men tänkbara områden och branscher.

– Även om jag pratar i egen sak måste jag säga att det är vansinnigt att försöka sköta rekryteringen helt själv utan att ta hjälp. Det är en så komplex situation och väldigt stora värden som står på spel när man ska hitta en vd, menar Michaël Berglund.

Samtidigt kan valet av rekryteringspartner vara nog så svårt. Att man som styrelse eller ägare är sällanköpare av en svårköpt tjänst gör inte valet enklare, så var noga med referenser.

– Ta kontakt med flera olika bolag och välj noga innan ni bestämmer er. Det är en ny och väldigt ojämn bransch där det är stora skillnader mellan bra och dåliga aktörer. I det långa loppet lönar det sig att anlita någon som verkligen gör ett bra jobb även om skillnaderna i pris kan vara stora.

Annons bortkastat

Till skillnad från vid andra rekryteringar fungerar annonsering sällan bra när det är dags att söka en vd, hävdar Michaël Berglund.

– Visst kan man annonsera för att få uppmärksamhet men lämpliga kandidater brukar inte vara benägna att söka jobbet. Oftast är de inte sugna på att skylta med att de söker ett nytt jobb.

Istället handlar det om en aktiv sökprocess där man identifierar och kartlägger lämpliga kandidater utifrån branscherfarenheter, ålder, tidigare resultat och vilken nivå av företag som personen verkar i.

– Är han eller hon verksam i ett bolag med 50 anställda är det troligen inget bra val för ett bolag med 5 000 anställda, konstaterar Michaël Berglund.

Ansvaret är ditt

Även om man tar hjälp med rekryteringsarbetet måste man enligt Michaël Berglund vara beredd att lägga ner mycket eget arbete för att resultatet ska bli bra. Håll tät kontakt med rekryteringsfirman för att ge respons på först ett bredare och sedan ett mer koncentrerat urval kandidater och se till att lämna information om förändringar som kan påverka processen.

– Speciellt i slutfasen när det är dags att intervjua tänkbara personer måste styrelsen räkna med att det tar mycket tid i anspråk. Intervjua varje kandidat flera gånger och fördjupa kunskaperna om dem så att ni vet vad ni får. Styrelsen kan heller aldrig abdikera från det egna ansvaret att göra bra val, både när det gäller rekryteringspartners och i det slutgiltiga valet av ny vd, betonar Michaël Berglund.

Bli inte bländad

En av riskerna som det gäller att se upp med vid alla typer av rekryteringar, inte minst när det handlar om att hitta en vd, är det som kan kallas för halo-effekten.

– Man träffar någon med utstrålning som man blir väldigt förtjust i. Det gör att man tappar den kritiska garden och börjar se det man vill se istället för hur personen verkligen är.

En annan fara är att lyssna till någon tongivande person som rekommenderar ”Kalle Svensson” och säger att det är den bästa du kan hitta, utan att ha koll på fakta och vad företaget behöver för typ av vd.

Annars är det vanligaste felet att man har gjort ett dåligt research-arbete och har en ofullständig bild av personen. Kanske finns det alkoholproblem med i bilden eller också är det fantastiska track-record som kandidaten visar upp egentligen resultatet av någon annans arbete.

Våga prata lön

Någon gång måste den kanske inte helt lätta frågan om lön komma upp till diskussion med kandidaten man är intresserad av.

– Här görs det enorma misstag, lönefrågan kommer ofta upp alldeles för sent. Våga istället prata lön tidigt, råder Michaël Berglund som själv varit med om att avbryta en rekrytering när lönekraven varit orimliga.

Att någon begär väldigt mycket i lön bör ses som ett varningstecken, speciellt om det handlar om betydligt mer än vad han eller hon tjänar idag.

– Fråga i vilken härad kandidaten hade tänkt sig lönen, vad de tjänar nu och om de klarar en sänkt lön. Men för en duktig person brukar ekonomin alltid ordna sig, betonar Michaël Berglund.

Fakta

10 egenskaper för rätt vd

Har affärsförmåga, det vill säga skapar lönsamhet

Förstår uppdraget och målet i form av analys och strategi

Kan entusiasmera

Är bra på uppföljning och kontroll

Organisatorisk förmåga

Kan ge beröm och kritik på ett smart sätt

Vågar ta obehagliga beslut

Förmåga att lyssna

Integritet och trovärdighet

Energi och motor – viktigt när ett företag ska vändas


Fakta

Tre tips på vägen

1. Tänk igenom vad ni söker för typ av vd.

2. Tänk efter vilka du har med dig, vilka ska tillsammans hantera frågan?

3. Var noggrann i valet av rekryteringshjälp.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.