Utvärdera dig själv

Ledarskapsförmåga, affärsmannaskap och ödmjukhet är egenskaper som är viktiga för att fungera bra som vd. Här kan självutvärdering vara ett praktiskt redskap.

Du är en viktig kugge i företagsmaskinen och behöver liksom en bil besiktigas med jämna mellanrum. Har du några delar som inte fungerar i ditt system behöver det åtgärdas för att allt ska fungera smidigt.

Bosse Brixeman är vd på Executive People och håller utbildningar för vd:ar. Han menar att den bästa utvärderingen är den som vd:n gör själv. Det är viktigt att han eller hon tar ansvar och kontinuerligt ser över sina kunskaper. Självstudier och att hålla sig á jour med det senaste inom sitt område är A och O.

– Det är viktigt att du har en relevant utbildning för det uppdrag du har. Har du fel kompetens borde du få en signal från styrelsen, gör du rätt får du ha jobbet kvar, menar Bosse Brixeman.

Hitta din metod

För att ta reda på hur du fungerar som vd finns det en hel del metoder att tillgripa. Ett sätt är att föra samtal med styrelsen, ett annat att kvalitetsgranska sig mot en checklista (se faktaruta), ett tredje sätt är att anlita en personlig mentor vilket blir allt vanligare.

Mentorn kan vara en person med mer erfarenhet än du inom ett gemensamt yrkesområde, men det kan också vara en fördel att hitta någon som har erfarenhet av en helt annan bransch än du själv.

– Som vd är man ganska ensam, det kan vara bra med ett externt bollplank, säger Bosse Brixeman.

Viktigt med självkänsla

En mindre vanlig metod är att låta personalen göra en utvärdering, något som kan vara både bra och dåligt. Det positiva är att du får ett neutralt besked från personalen om vad de tycker om dig som vd, men då gäller det att vara beredd på de svar du kan få.

– Man måste vara mogen och ha en så bra självkänsla att man kan ta kritik från personalen och göra något positivt av det. Lyhördhet är det som kännetecknar en bra ledare, menar Bosse Brixeman.

Han tycker ändå att man ska vara försiktig med utvärderingsformer nedåt i leden eftersom vd:n kan hamna i kläm mellan olika intressen.

– Om ägarna vill göra neddragningar är det vd:ns uppdrag att följa styrelsens agenda. Det kanske inte är populärt bland personalen, de har ett annat perspektiv. Gör du en sådan utvärdering måste du tänka på när du gör den och varför, säger Bosse Brixeman.

Läs på

Ett område där vissa vd:ar faller är inom utbildning i de lagar som gäller för beslutsfattande i företag. Många vd-poster i Sverige finns på små eller medelstora företag där en engagerad eldsjäl tagit företaget till nya höjder. Men under resan till toppen är det inte säkert att vd:n fått med sig tillräckliga kunskaper.

– Det är ofta entreprenörer som är väldigt duktiga på sitt område som får företaget att växa. Men plötsligt står de där med 50 miljoner i omsättning och 40 anställda men har glömt bort att utbilda sig, säger Bosse Brixeman.

Fakta

Här är tipsen

En lämplig tidpunkt för en vd-utvärdering är när bokslutet är klart och en ny budget ska sättas inför nästa år. En sjävutvärdering kan du däremot göra när som helst. Jämför dig mot de punkter som ställts upp nedan.

1. Gör en lista över dina arbetsuppgifter och pricka av vad du gjort och inte gjort.

2. Hur har rapporteringen till styrelsen fungerat? Kontrollera att de fått all information om vad du uträttat.

3. Titta på bolagets affärsmodell och övergripande målsättningar. Har du nått målen? Om inte, vad kan du göra för att nå dem?

4. Fundera över hur du fungerar som ledare. Har du:

– Strategisk förmåga?

– Operativ förmåga?

– Intern trovärdighet?

– Motivation att göra ett bra jobb?

– Förmåga att fokusera på det som är viktigast?

– En ödmjuk attityd till dina medarbetare?

– Respekt från dem du arbetar med?

5. Hur lever du upp till de krav som ställs på dig som vd? Egenskaper som bedöms som särskilt viktiga är:

– förmåga uppskatta att lösa problem.

– möjlighet att påverka verksamheten direkt.

– kapacitet att genomföra dina goda idéer.

– resurser för att hjälpa organisationen bli effektivare.

– kunnande för att bygga ett beständigt företag.

6. Se över om det skett några lagförändringar och läs på om det senaste inom ledarskap. Kanske behöver du en kunskapsuppdatering.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.