Så får du alla att dra åt samma håll

Företagskultur Att skapa en gemensam och hållbar företagskultur är ett mål för många företag. "Hepp" är tricket för att få medarbetarna att på riktigt känna sig inkluderade.

Så får du alla att dra åt samma håll
Aktivitetsparken Kneippbyn. Foto: Kneippbyn Resort

Vad krävs för att skapa en organisation där medarbetarna känner ansvar och entusiasm för en gemensam helhet, trots att de har olika bakgrund, erfarenheter och värderingar? Vad krävs för att alla ska dra åt samma håll?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jo, medarbetare som är Hepp – happy, engagerade, personliga och på tå, konstaterar Ella Wahlgren som är HR-chef på aktivitetsparken Kneippbyn, utanför Visby, känd för Villa Villekulla.

I Kneippbyn har hon utvecklat metoden Hepp som hon och journalisten och författaren Fredrik Emdén berättar om i boken Heppologi.

Här i Kneippbyn har man 17 fast anställda och under åtta veckor på sommaren växer antalet medarbetare till 250.

– Detta gäng ska då vara Kneippbyns ansikte utåt och se till att de får alla gäster att trivas. Då är det mycket viktigt att man tillsammans bygger en kultur och att man har ett gemensamt arbetssätt som gör jobbet så enkelt som möjligt, säger Ella Wahlgren.

Ska vara snäll

Ella Wahlgren ä rHR-chef för aktivitetsparken Kneippbyn, och utvecklingskonsult i Hepp. Foto: Kneippbyn Resort
Ella Wahlgren är HR-chef för aktivitetsparken Kneippbyn, och utvecklingskonsult i Hepp. Foto: Kneippbyn Resort

För att få detta att fungera på ett sätt så att medarbetarna trivs, gästerna får en minnesvärd upplevelse samtidigt som verksamheten är lönsam använder Ella Wahlgren sig av Hepp som hon nu också på konsultbasis arbetar med att utveckla i andra företag och organisationer. Här handlar det mer om mjuka värden än om hårda praktiska frågor.

– Som arbetsgivare ska man vara snäll. Det går inte att hitta engagerade medarbetare utan man måste som ledare skapa dem. Och detta engagemang ska vara ärligt och inte något rabblande av ett statiskt manus. Medarbetarna ska inom uppsatta ramar kunna vara sig själva.

Hepp praktiseras på olika sätt i olika verksamheter, men grunden är densamma. Det är ett sätt för medarbetarna att påminna varandra om varför de är på jobbet, vad de förväntas göra och hur stämningen kan vara.

– Metoden sätter ramarna, men alla är med och fyller dem med innehåll. Alla hjälper varandra, alla får utrymme att vara sig själva, alla tillåts ha bra och dåliga dagar, ingen behöver vara en robot och det skapar en kraft som alla organisationer i dag behöver.

Främjar mångfalden

Hepp blir också ett sätt att främja mångfalden i en organisation.

– Alla på en arbetsplats måste vara Hepp mot varandra oavsett vad de tycker om varandra, hur de är som personer och vad de har för värderingar. Med Hepp som ram blir det lättare att visa respekt för varandra utan att trampa varandra på tårna.

Metoden handlar i grund och botten om att tillvarata drivkraften hos varje medarbetare. Det görs genom att skapa ett arbetsklimat som tillåter alla att vara sig själva och hantera de situationer de hamnar i på sitt eget sätt.

– Det leder till att arbetet utförs mer effektivt och till att alla får det roligare på jobbet. Hepp blir på så sätt inte bara en peppande hälsningsfras utan ett kontrakt mellan medarbetarna, ett löfte om ansvarstagande och ett verktyg för feedback, säger Ella Wahlgren.

Happy

I Hepp har happy inget att göra med hur du är som person. Det handlar om hur man förhåller sig till sina relationer.

– Att vara happy på jobbet innebär inte att du ska vara påklistrat glad eller bära ett säljande leende. Det handlar om att ha en glad inställning snarare än alltid vara glad. Om att ha en positiv och nyfiken attityd, oavsett om det gäller förändringar, feedback eller dina kollegers välbefinnande.

Aktivitetsparken Kneippbyn, utanför Visby, känd för Villa Villekulla. Foto: Kneippbyn Resort

Engagemang

Engagemang bygger och stärker relationer, bidrar till utveckling och skapar i slutändan affärer.

– Det är en urkraft som kostar lite men som skapar enormt värde och dessutom skapar ytterligare engagemang. Är vi engagerade är vi beredda att hugga i, då tar vi ansvar och då månar vi om oss själva och våra arbetskamrater.

Personlig

För att kunna vara personlig i mötet med gäster, kunder och kollegor behöver man känna sig säker på sin sak och sin roll.

– Den som är personlig ger en liten bit av sig själv – och för att våga göra det behöver man känna sig trygg.

Hon betonar att om man som ledare vill att medarbetarna ska vara personliga behöver de ha förutsättningar för att kunna vara det.

– Det ställer krav på dig, du måste tydliggöra förväntningarna på dem. De måste känna en trygghet i sina arbetsuppgifter och veta att de gör ett bra jobb, veta att de är på rätt spår, att de prioriterar rätt sak.

På tå

Den fjärde och sista bokstaven i Hepp står för på tå. Att vara på tå handlar inte om att ständigt vara tillgänglig, att aldrig kunna slappna av, aldrig kunna koppla bort eller ta rast.

– Nej, att vara på tå är att vara förberedd inför en situation. Du vet vad du får och inte få göra för att hantera en missnöjd kund eller hantera oväntade önskemål. Du känner att du kan lösa ett problem på ditt eget sätt, utan att be om lov, avslutar Ella Wahlgren.

Fakta

7 tips för att uppnå HEPP

 1. Lyssna av, vad behövs i din grupp? Hur kan du kratta gången för dina medarbetar på bästa sätt? Hur kan du bidra till att de känner sig trygga och fokuserade? Om du inte vet – fråga!
 2. Lär känna dina medarbetare bättre. Har de barn, har de planer för semestern, gillar de att segla? Vilka arbetsuppgifter gillar de och vilka gör dem stressade? Prata med dem, umgås med dem!
 3. Låt medarbetarna känna att deras problem tas på allvar, att de blir lyssnade på. Vad tycker de är jobbigast just nu, vad ”stör” dem i deras arbete? Kan du göra något åt saken? Det är då det blir på riktigt.
 4. Låt dem slippa allt som kommunicerar ”nu ska alla leva vår värdegrund”. De får inte känna som att det är någon annan som har bestämt hur er avdelning ska fungera.
 5. Var frikostig med information. Jan Carlzon, vd på SAS under 1980-talet och författare till boken Riv pyramiderna, har träffande uttryckt det så här: ”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
 6. Sträva efter att göra feedback till ett självklart och odramatiskt inslag i vardagen på jobbet. Det ska kännas naturligt att uppdatera varandra om arbetet men också att uttrycka egna åsikter, känslor och tankar.
 7. Ta fasta på det som är positivt, på allt ni redan har och allt som fungerar. Det är lätt att fastna i det negativa.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.