Program som ska främja kvinnligt entreprenörskap

Affärerna Time to Raise-programmet är ett nytt ett initiativ på åtta veckor som syftar till att mer kapital ska nå kvinnor inom startupsektorn i Norden. Det är Microsoft for Startups, SEB, WeWork, Sircular och Invest Stockholm som engagerar sig programmet. De antagna kandidaterna kommer att tilldelas erfarna mentorer inom startup-ekosystemet som ska stötta dem under investeringsprocessen. Entreprenörernas företagsprofiler kommer dessutom att presenteras för de främsta investerarna i Norden.

Program som ska främja kvinnligt entreprenörskap
I dag går mindre än tre procent av investeringskapitalet globalt till kvinnliga grundare. Foto: Adobe Stock

Enligt Di Digitals årliga kartläggning gick endast en procent av kapitalet som investerades i Sverige under 2020 till bolag grundade av kvinnor – _en trend som har hållit i sig sedan Di Digital började sin kartläggning för sex år sedan. För att motverka trenden lanseras nu Time to Raise.

– Samtidigt visar statistik och undersökningar att inkluderande företag har dubbelt så stor chans att överstiga sina finansiella mål. Microsoft for Startups brinner för att såväl stötta som uppmuntra startup-företag i alla dess former, därför ser vi fram emot att engagera oss i Time to Raise-initiativet där vi kommer kunna ge stöd åt dessa inkluderande företag, säger Andrew Macadam, Global Field Lead för Microsoft for Startups.

Målsättningen med det åtta veckor långa programmet är att maximera kandidaternas chanser att samla in kapital. Tunga entreprenörsprofiler med erfarenhet inom kapitalanskaffningsprocessen kommer att agera mentorer åt de antagna kandidaterna. Dessa mentorer kommer att jobba tillsammans med kandidaterna och bland annat erbjuda konkreta tips och råd under investeringsprocessen. Slutligen kommer de antagna entreprenörernas företagsprofiler presenteras till investerare som strävar efter att diversifiera sina portfolion än mer.

– Både SEB som bank och Norden som region har mycket att vinna på att ge fler entreprenörer möjlighet att växa och nå sina drömmar. Att det är så få företag med kvinnliga grundare som får kapital är något som hämmar regionens utveckling. Därför är det självklart för oss att vara en del av detta och bidra med den stora kompetens vi har inom SEB och bland våra kunder, säger William Paus, chef för SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

För att söka till Time to Raise-initiativet behöver bolagen ha en eller flera kvinnliga grundare, vara baserade i Norden och vara verksamma inom IT- eller techbranschen. Dessutom ska bolagen fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling samt ha en färdiglanserad produkt och kunna uppvisa ett befintligt intresse hos potentiella kunder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.