Kraftigt fall för kvinnors entreprenörskap

Småföretag Andelen entreprenöriella svenskar har fallit från drygt 8 procent till strax under 7 procent mellan åren 2013 och 2014. Minskningen beror på ett dramatiskt fall för kvinnors entreprenörskap. Det visar Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenöriella aktiviteter har minskat med nästan två procentenheter mellan åren 2013 och 2014. Därmed bryts den uppåtgående trend som pågått sedan 2007. Det visar världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

– I normala fall brukar det vara en positiv övning att presentera resultaten av rapporten. Den här gången är det dock inte lika kul, sade Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum under ett seminarium där den svenska delen av GEM-rapporten presenterades.

Minskningen beror främst på en dramatisk nedgång av entreprenörskapet inom konsumenttjänster såsom frisörer, restauranger och Rut- och Rottjänster, det vill säga sektorer där en stor andel kvinnor jobbar.

– Det finns skäl att tro att Rut- och Rotdiskussionen har påverkat benägenheten och viljan att starta företag inom dessa branscher. Det kan vara en delförklaring till att kvinnors entreprenörskap har fallit med omkring 40 procent mellan åren 2013 och 2014, från 6,2 till 3,8 procent, sade Pontus Braunerhjelm.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.