Högsäsong för bluffakturor

vd i vardagen Antalet anmälda bluffakturor minskade förra sommaren med 52 procent. Men trots det är risken att drabbas fortsatt hög. Särskilt under de närmsta månaderna, sommaren är nämligen bluffakturornas högsäsong.

Sommaren 2014 minskade antalet anmälda bluffakturor med 52 procent jämfört med året innan. Under juni, juli och augusti anmäldes 2 157 bluffakturor. Det kan jämföras med 4 501 under motsvarande period 2013, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Risken att bli utsatt för en falsk faktura är dock fortsatt stor enligt en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare. Enligt undersökningen har hela sex av tio småföretagare, 62 procent, fått en bluffaktura de senaste fem åren. Av dessa har en av tio, 11 procent, lurats att betala.

– Bluffakturor är ett fortsatt stort problem för landets företagare. Historiskt sett har sommaren ofta varit högsäsong för bluffakturor så vi rekommenderar alla företagare att vara vaksamma även i år, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs

Undersökningen visar även att ju större ett företag är desto större är sannolikheten att de fått en bluffaktura och att de betalat den. De allra flesta vet dock hur de ska hantera ärenden av det här slaget. Nära sju av tio, 65 procent, valde att bestrida fakturan i enlighet med de rekommendationer som finns hos exempelvis Kronofogden.

– Det är bra att inte fler blir lurade och att så många väljer att bestrida, men det kostar både tid och pengar för företagen att hålla vakt mot fakturaskojarna. Fortsatta krafttag mot de som ägnar sig åt den här typen av brottslighet är av största vikt, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Trots den positiva utvecklingen är risken stor att företag som saknar rutiner drabbas av bedragare. Trots att sommarmånaderna ofta har visat en tydlig topp när det gäller anmälda fakturor, är det bara var sjunde företagare, 14 procent, som rustar extra för eventuella bluffakturor under sommaren.

 

Fem tips mot fakturabluffare

1) Om du får en faktura utan att det förekommit någon tidigare kontakt med företaget bör du i första hand kontakta företaget per telefon och försöka få rättelse.

2) Om du inte får rättelse kan du skriva följande direkt på underlaget och skicka en kopia till företaget: ”Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts”. Gör också en polisanmälan om misstänkt ”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”.

3) Om en telefonförsäljare ringer, be att få ringa upp. Bedragarna accepterar generellt inte det. De har ett säljmanus som bygger på att de inleder samtalet och vill kunna spela in lämpliga delar av samtalet.

4) Om någon hänvisar till ett tidigare avtal i ett brev eller ett telefonsamtal, kräv att detta skickas innan du för ytterligare diskussioner med företaget.

5) Sätt inte din namnteckning på något och svara inte på misstänkta mejl.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.