Mötesplats under coronakrisen

Verktygslådan En mötesplats från småföretagare till småföretagare med en tydlig vision om att förenkla affärslivet i en hårt utsatt situation, till följd av Corona, har startats. 

Mötesplats under coronakrisen
Foto: Adobe Stock

– Ambitionen är att SMEatWORK ska fungera som en öppen mötesplats där småföretagare kan kroka arm med varandra, utbyta erfarenheter, få inspiration och nya möjligheter att hitta kontakter att samarbeta och eventuellt göra affärer med, säger initiativtagarna Rolf Kjerrgren, Johanna Sevonen och Per Tengblad.

Den stora mängd information som pumpar ut i olika kanaler blir allt mer krävande att följa men på SMEatWORK ska de nyttigaste länkarna och verktygen samlas i syfte att minska informationsstressen och lotsa företagaren till nya kontakter och affärsmöjligheter.

– Varje kris där spelplanen hastigt kastas om kräver ny effektiv kommunikation och dialog på tvärs mellan företag. Saknas det så förstärks krisen, med risk för handlingsförlamning eller missriktade initiativ, fortsätter initiativtagarna

Det är genom att engagera så många som möjligt som stödet till självhjälp och gemensam uthållighet kan byggas upp. Allteftersom fler nyttiga artiklar, länkar, initiativ och tips delas liksom att nätverkande mellan engagerade ökar ska innovationsförmågan ta fart. Men, för att göra största möjliga nytta tror initiativtagarna att det är tillsammans med användaren som platsen behöver växa och fortsätta utvecklas.

Tillsammans är nämligen ledordet för initiativet och oavsett bakgrund, om vi jobbar i eller med små eller medelstora företag, är vän eller familj till en företagare, har de en roll att fylla.

Rådgivarna är: Per Tengblad, PTS, Johanna Sevonen, Sevonen Communication och Rolf Kjerrgren, Xworks.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.