Konsten att förstå kunden och sälja tjänster

Förhandlingsskolan del 1 Förhandlingsskolan del 1 handlar om varför några få personer i ett större säljteam står för merparten av all försäljning när det gäller tjänsteförsäljning?
– De har förmågan att ställa frågor, lära och förstå kundens behov och situation och utifrån det skapa värde, konstaterar Johan Lagerbielke som är expert på förhandling.

Konsten att förstå kunden och sälja tjänster

Försäljning av tjänster handlar om att kunden ska se värdet i det du erbjuder . Tjänsteförsäljning blir därför det första förhandlingsområdet i Vd-tidningens förhandlingsskola i samarbete med Johan Lagerbielke, som arbetar som konsult kring ämnena ekonomisk psykologi och det är också ett område som han forskat på vid Handelshögskolan i Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Förklaringen till ämnesval ligger i att komplexa tjänster blir en allt viktigare del av de flesta företagens resultat och om den sköts på rätt sätt ofta leder till stor ekonomisk avkastning. Tjänster är det nya ”svarta”.

– Min erfarenhet från området är att det ofta är några få säljare eller konsulter som står för kanske 60 procent av resultatet i större tjänstesäljande organisationer det är ofta förvånande få ”rainmakers”, konstaterar Johan Lagerbielke.

Psykologisk betingning

Den förklaring till den mycket skiftande säljprestationenerna som han ger bygger på begreppet psykologisk betingning, det vill säga att man upplever en lyckad försäljning som en belöning som förstärker beteendet att ta kundkontakter, och ett nej som ett straff som aktiverar smärtcentrum i hjärnan. Det här sker på ett omedvetet plan. Bara risken att bli avvisas upplevs som ett straff. Beteenden som bestraffas utsläcks det kallas för negativt betingning.

Johan Lagerbielke är förhandlingsexpert.

Detta är förklaringen till att det i alla företag tas mindre och mindre kundkontakter över tid. Ett problem för de säljare som inte lyckas är att de ofta då inte heller vill se sig som säljare och hamnar härigenom hamnar i en slags rollförnekelse som ytterligare späder på problemet. Å andra sidan, de få som är framgångsrika upplever positiv betingning vid försäljning och säljer ännu mer.

Förutom detta: Vad utmärker de som lyckad i tjänsteförsäljningen? Enligt Johan Lagerbielke lyckas säljare och konsulter som kan sätta sig in i och förstå kundens affär.

– Genom att förstå kundens situation och lära sig om den kan den duktige konsulten erbjuda mer och mer värde till kunden, säger Johan Lagerbielke.

En effekt här är också att ju mer insikt man får om kundens affär och ju komplexare tjänster det handlar om, ju svårare blir det att byta ut en tjänsteleverantör. Den framgångsrika rådgivaren hamnar här i en ständig ström av nya affärer. Denna effekt kan man inte räkna med på samma sätt vid enklare försäljning som är utgångspunkten för de flesta säljutbildningar.

Några knep

För att utveckla sig som säljare av mer komplexa tjänster finns ett antal knep, enligt Johan Lagerbielke. Det enklaste sättet är att hänga med personer som är duktiga på tjänstesälj och härigenom blir man som dem. Det psykologiska begreppet för detta kallas modellering. Ett annat enkelt sätt är att sätta mål som man skriver ner, det kan låta enkelt men det är effektivt. Något som på avdelningsnivå också är enkelt är ta fram ett systematiskt arbetssätt och en bra dokumentation. Här upplever jag att man ofta har mycket att bidraga med som konsult så att inte alla företag behöver uppfinna ”hjulet” på nytt.

– Klädsel och hur man framstår är alltid mycket, mycket känsligt när man är ute på företag säger Johan Lagerbielke. Många tänker lite så att ”kunden får ta mig som jag är”. Förhållningsättet funkar säkert jätte bra mot mamma men kunden uppfattar då detta ofta inte särskilt positivt .

Det man utstrålar måste ligga i linje med det man säljer. Är du till exempel sämre klädd så får du generellt sätt mindre betalt när det gäller att sälja tjänster. Det gäller att både utstråla respekt och professionalism och samtidigt skapa ”identifikation”. Identifikation innebär att kunden ska känna igen sig och att man härigenom skapar en gemensam nämnare.

Den viktigaste framgångsfaktor när man säljer tjänster är merförsäljning. Det gäller att ha en attityd där säljaren hela tiden funderar på nya lösningar för kunden och härigenom kan skapa återköp och utvidga affären.

– Det handlar alltid om sammanhang. Kunden är bara intresserad av en sak: Vad kan säljaren/leverantören göra för mig! konstaterar Johan Lagerbielke. Tjänsteförsäljning handlar ytterst om att sälja tillit och det skapar man genom öppenhet och pålitlighet.

Fakta

Tips kring tjänsteförsäljning

 • Var fokuserad ställ frågor och lyssna efter vad som skapar värde för kunden.
 • Tänk inte på bara på ett uppdrag som en uppgift som ska göras klart. De framgångsrika tänker alltid på hur de kan göra affären större.
 • Det är lätt att hamna i expertrollen och komma med för snabba svar, men då missar man ofta det unika samhanget kunden befinner sig i och man missar därmed ofta möjligheter att tillföra kunden värde.
 • Tänk på att många kunder köper på referens, försök förstå hur kunden hittat er och om den vägen går att bredda. Fråga.
 • Vad säger kunder om ert företag och dig. Hur kan du hjälpa till och utforma det budskapet? Ska helst bra bestå av ett par ord som andra kan föra vidare.
 • Styr vad kunderna associerar med dig som rådgivare med till exempel vilka personer du samarbetar med och vilka organisationer du arbetat för.
 • Leverera det kunden vill ha.

Fakta

Framgångsfaktorer i säljprocessen

 • Ha en kort ”historia” som du testat, förbättrat och som du vet intressera potentiella kunder så att du skapar intresse för den tjänst ni säljer direkt. Här är rekommendationen att ta lite hjälp.
 • Fråga gärna kunden vad som är viktigast och varför. Vad ett lyckat resultat skulle innebära och vem som skulle ha nytta av det. Kräver en del övning för att det ska flyta naturligt.
 • Föreslå inte något här för snabbt för då tappar erbjudandet i värde. Här är en svår balansgång för å ena sidan vet kanske inte kunden vad hen vill ha, å andra sidan tappar erbjudandet i värde om man föreslår något för snabbt.
 • Komplexa köp bygger alltid på tillit. Ju viktigare kunden upplever en uppgörelse ju större tillit måste kunden ha. Tillit är den verkliga USP:en, alla komplexa köps ”moder” och den skapas genom öppenhet och pålitlighet.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.