Checklista för att säkra arbetsmiljön under coronakrisen

HR & Arbetsmiljö För att stötta företagen har Prevent under coronakrisen tagit fram en checklista för hur man säkrar en god arbetsmiljö och undviker smitta på arbetsplatsen.

Checklista för att säkra arbetsmiljön under coronakrisen
Foto: Adobe Stock

Det nya coronavirusets påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela tiden och företagen måste vara beredda att ändra sina riktlinjer och rutiner med kort varsel.

– Arbetsgivare har alltid ett ansvar att bedöma och hantera risker på arbetsplatsen men det här är en helt ny situation som förändras hela tiden. Man behöver hålla sin personal frisk, stötta oroliga medarbetare och hantera ett ledarskap på distans. Det kommer ny kunskap hela tiden, så riskbedömningar och handlingsplaner behöver ses över och uppdateras löpande, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.

Den nya checklistan innehåller frågor om smittrisker men också råd om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro bland medarbetarna.

– Checklistan ska vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet och hjälpa företagen att fokusera på rätt saker. Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön så det här är en stor utmaning, berättar Malin Strömberg.

Att alla anställda kan jobba säkert och tryggt i coronatider är en helt central fråga, enligt Maria Schönefeld, vd på Prevent.

– Prevent har arbetat för högtryck för att ta fram den här checklistan.

Checklistan finns här

Exempel på frågor i checklistan:

Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

Har särskild riskbedömning gjorts för riskgruppers risk att smittas?

Har arbetstagarna fått information om hur smittspridning undviks (avstånd, handhygien etc.)?

Om arbetstagare arbetar på annan plats, har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön säkerställts så att chefer och arbetstagare har lätt att få kontakt med varandra?

Finns det beredskap om många på arbetsplatsen skulle bli sjuka samtidigt?

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.