Mörkertal om kommunernas inköp

Affärerna Företagarna menar att det är onödigt omständligt att få information om hur och varifrån Sveriges kommuner köper in olika varor och tjänster. De har därför begärt in transaktionsdata från kommunernas bokföring för att reda ut hur våra gemensamma skattemedel används.

Mörkertal om kommunernas inköp
Det finns idag ingen databas där det sammanställs var Sveriges kommuner gör sina inköp. Foto: Adobe Stock

Företagarnas data visar framför allt att det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Detta är inköp som kan vara avgörande för de mindre och lokala företagens långsiktiga trygghet och rentav deras fortsatta existens.

– Sveriges småföretag är den del av näringslivet som drabbats hårdast av pandemin. Varje kommun har nu ett stort ansvar att göra vad de kan för att se till att småföretagen får fortsätta fylla sin avgörande roll som jobbskapare i svensk ekonomi, säger Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna.

Det finns idag ingen databas där det sammanställs var Sveriges kommuner gör sina inköp. Den enda data som finns att tillgå är den upphandlingsstatistik som tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Men där ingår varken köp under den så kallade direktupphandlingsgränsen eller köp som är undantagna från upphandlingsreglerna, exempelvis vissa juridiska och finansiella tjänster.

– Det stora mörkertalet ligger framför allt gömt i den stora mängd köp som görs men som aldrig behöver upphandlas, berättar Magnus Johansson.

I stort sett alla samlade köp som understiger cirka 600 000 kronor faller under den så kallade direktupphandlingsgränsen och kan därmed köpas in utan upphandling. Kommunerna är heller inte skyldiga att annonsera köp som görs eller har gjorts under upphandlingsgränsen vilket gör det i princip omöjligt för företag att proaktivt konkurrera om dessa köp. Vilket i sin tur leder till affärer där både priset och kvaliteten hade kunnat vara bättre.

–Med vår nya data tar vi ett stort kliv framåt i öka transparensen gentemot företagare och andra skattebetalare eftersom den omfattar alla köp som kommunen gör, allt från kanelbullar till vägbyggen, säger Magnus Johansson.

Kommunerna som inte lämnat ut någon data om sina inköp:

• Borås kommun

• Falköpings kommun

• Halmstads kommun

• Hammarö kommun

• Hässleholms kommun

• Lindesbergs kommun

• Ljusnarsbergs kommun

• Mölndals kommun

• Orust kommun

• Rättviks kommun

• Skinnskattebergs kommun

• Söderköpings kommun

• Torsås kommun

• Tranemo kommun

• Täby kommun

• Valdemarsviks kommun

• Åsele kommun

• Överkalix kommun

• Övertorneå kommun

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.