Möjligt att leda med ”kvinnliga egenskaper”

Ledarskap Ett examensarbete vid Södertörns högskola där man intervjuat anställda på byggföretaget NCC om sina kvinnliga chefer visar att majoriteten av de undersökta cheferna främst uppvisar stereotypiskt kvinnliga egenskaper.

Möjligt att leda med ”kvinnliga egenskaper”

Studenterna Oliver Berggren och Jakob Uggla Fredriksson har intervjuat anställda hos byggföretaget NCC om deras kvinnliga chefer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

De inleder sin uppsats med att konstatera att det enligt tidigare forskning inte råder något tvivel om att det existerar stereotyper kring vilka egenskaper kvinnor och män förväntas besitta och att många menar att dessa stereotyper är ett hinder för kvinnor att nå ledande positioner då de stereotypiskt kvinnliga egenskaperna inte anses som de mest lämpade för en ledare. I studien har de velat undersöka hur de kvinnor som nått ledande positioner leder, för att undersöka möjligheten att leda med de stereotypa kvinnliga egenskaperna.

Läs mer: Kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap

Resultatet visar att fem av de åtta undersökta cheferna främst uppvisar stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Detta handlar då om kollektiva egenskaper, vilket är ett stereotypiskt kvinnligt ledarskap. Endast en av cheferna uppvisade en övervägande grad av det motsatta, förmedlande egenskaper, det stereotypiskt manliga ledarskapet. Två av cheferna gick inte med samma tydlighet att placera in i kollektiva eller förmedlande egenskaper utan de båda uppvisade kollektiva och förmedlande egenskaper i ungefär lika stor utsträckning.

Läs mer: Har ledarskap ett genus?

Studenternas slutsats är att det går att nå ledande positioner samtidigt som man främst besitter de stereotypiskt kvinnliga egenskaperna.

”Att detta går att se i en väldigt mansdominerad bransch förstärker ytterligare uppfattningen om att kvinnor kan nå ledande positioner och samtidigt uppvisa stereotypiskt kvinnliga egenskaper”, skriver studenterna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.