nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Modeller för att fatta bättre beslut

Trots att majoriteten av de cirka 35 000 beslut som vi tar varje dag sker undermedvetet så finns det en avgörande del som bör göras ytterst medvetet. Här gäller det att gå från att vara en passiv bisittare till, som litar till magkänslan och slump, till en aktiv beslutstagare.

I den nya boken Det är upp till dig! Presenterar författarna Love Ekenberg, Harald Kjellin och Kristina Sygel konkreta modeller och strategier som hjälper läsarna att komma fram till genomtänkta beslut.

Vem vill inte bli en bättre beslutsfattare? Varje dag ställs vi inför olika val, såväl privat som i arbetslivet. Många gånger verkar bostadsköp, val av partner, nya jobb eller ett företags marknadsstrategi att avgöras på magkänsla eller slump, eller rentav passivitet och gammal vana. Men i själva verket kan beslutsfattande vara en mycket medveten och analytisk process som ger tydliga ledare, självständiga medarbetare, bättre resultat och effektivare organisationer. 

Läs mer: Stress leder till dåliga beslut så undviker du det

Med perspektiv från psykologi, matematik och data- och systemvetenskap lär författarna läsarna förmågan att fatta beslut. Det handlar om strategiskt tänkande, om ledarskap och organisationsutveckling. Framför allt handlar det om vårt eget ansvar att bli aktiva och skickliga beslutsfattare.

De konstaterar att visst handlar det någon enstaka gång om ren tur, men utan strukturer och analys är beslutsfattande mycket svårt. Kärnan i det hela är behovet av bra modeller och relevant kunskap. Helt enkelt:

* Ju bättre metoder som används, desto bättre beslut kan fattas.

* Ju mer korrekt information som finns tillgänglig att använda, desto bättre beslut kan fattas.

* Ju mer struktur man kan få i en beslutssituation, desto bättre beslut kan fattas.

Läs mer: Så fattar du bättre beslut

Love Ekenberg, Harald Kjellin och Kristina Sygel är forskare och konsulter med omfattande erfarenhet av beslutsprocesser inom mängder av sammanhang, bland annat ledarskapsutveckling, samhällsplanering och psykiatri.

Boken ges ut av bokförlaget Langenskiöld,

.

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här