Måste du teckna kollektivavtal?

Bloggen Det har varit mycket buzz om kollektivavtal på sistone. Måste man teckna ett, och vad har det för plus och minus? Magnus Lindström, chefsförhandlare på Sinf, bloggar om ett avtal som väcker känslor.

Måste du teckna kollektivavtal?
Magnus Lindström. Foto: Stock Adobe/Sinf

Har du som vd någon gång fått brev från någon fackförening om krav på kollektivavtal och där ni informeras om deras rätt att vidta stridsåtgärder om ni inte vill teckna avtalet?

Kollektivavtal kan i vissa fall vara en fördel för arbetsgivaren eftersom dessa kan ge möjligheter till undantag och anpassningar av den lagstiftning som arbetsgivaren annars måste förhålla sig till. Det är också bra att få ordning och reda och slippa diskussioner med anställda som ställer krav på än det ena än det andra. Det är skönt att kunna hänvisa till kollektivavtalens regler om vad som gäller. De finns också vissa företag som kräver att du som kontraktspart omfattas av kollektivavtal för att acceptera dig som kund eller leverantör. Att ha ett sådant avtal kan öppna dörrar till affärsmöjligheter som annars skulle vara stängda.

Ett avtal med stora krav

Men ett kollektivavtal medför också förpliktelser som du som arbetsgivare måste förhålla dig till. Du måste teckna kollaktivavtalade försäkringar, betala ersättningar och tillägg som finns angivna i avtalet och bevilja de ledigheter som avtalet ger rätt till. Med kollektivavtal kommer också en omfattande skyldighet att informera och förhandla med facket i olika situationer. Detta ger facket full insyn i företagets verksamhet, inklusive personuppgifter och företagshemligheter.

I vissa situationer räcker det inte ens att förhandla med facket innan ett beslut ska fattas. Enligt vissa kollektivavtal krävs att man som arbetsgivare måste komma överens med facket innan man kan fatta ett beslut som man annars skulle ha rätt att fatta ensidigt enligt sin grundläggande arbetsledningsrätt.

Skräddarsytt avtal

Vad många inte känner till är också att det finns särskilda bestämmelser som ger facket rätt att utse två ledamöter samt två suppleanter i företagets styrelse i företag med fler än 25 anställda.

Hur som – kollektivavtal kan som sagt var vara en bra lösning, men det är viktigt att det är ett ömsesidigt avtal där den enskilda arbetsgivarens möjligheter att bedriva verksamheten ställs mot den anställdes rätt till rimliga förmåner och trygghet. Jag hade härom året kontakt med en vd som hade fått en framställan från ett fackförbund om kollektivavtal. Vd:n reagerade visserligen på den hotfulla tonen i brevet men var dock inte helt ovillig till att teckna kollektivavtal. En förutsättning var dock i så fall att kollektivavtalet anpassades efter företagets speciella förutsättningar.

Efter goda argument och förhandlingsomgångar kom vi till slut fram till ett ”skräddarsytt” avtal som passade såväl företaget som facket och de anställda.

Tillåtet avböja

Så vad ska du göra om du får ett krav på om kollektivtal? Först och främst notera att även om facket kan förverkliga sina hot om stridsåtgärder så är det en grundläggande rättighet för företaget att välja att tacka nej till att teckna avtalet. Du som vd måste fatta det beslut som du anser bäst för din verksamhet.

Mitt råd är att du i stället för att vägra kollektivavtal sätter dig vid förhandlingsbordet och bjuder in till en dialog med fackföreningen om vad som passar bäst både för företaget och era anställda. Se det inte som ett tvång utan en möjlighet!

Magnus Lindström är jurist och har varit ett stöd för arbetsgivare i över 25 år. I dag arbetar han som chefsförhandlare och vice vd på den fristående arbetsgivarorganisationen Sinf som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.