Många bryter mot IT-säkerhetsreglerna

Digitalisering & IT Över 30 procent av medarbetarna vet inte vad de ska göra om organisationen utsätts för en cyberattack och över 20 procent behöver ibland eller ofta bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete.

Många bryter mot IT-säkerhetsreglerna
Att säkerställa IT-säkerheten är en verksamhetskritisk fråga som varje organisation behöver prioritera högt.

Nyligen publicerade MSB en rapport som visar på allvarliga IT-säkerhetsbrister i det svenska samhället, och nu visar en undersökning från Wise IT ytterligare alarmerande brister. Undersökningen är baserad från kvantitativ data från sammanlagt 523 enkäter och visar bland annat att många medarbetare inte vet vad de ska göra om företaget utsätts för en cyberattack och att en stor andel tvingas bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Att säkerställa IT-säkerheten är en verksamhetskritisk fråga som varje organisation behöver prioritera högt. Det här är med andra ord viktiga insikter att ta fasta på för att skydda både den egna organisationen och Sverige i stort. IT-säkerhet är en större samhällsfråga som påverkar hela landets säkerhet. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att vara avgörande för framtiden, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Undersökningen visar också att 26 procent upplever att de är osäkra på de risker som finns kopplat till IT-säkerhetsfrågor. Ungefär lika många anger att de antingen inte vet om organisationen har någon tydlig policy för IT-säkerhet, eller att organisationen helt enkelt saknar policy för IT-säkerhetsfrågor.

– Mitt främsta råd är att IT-säkerhet behöver prioriteras på ledningsgruppsnivå. En tydlig strategi och policy för IT-säkerhet är ett måste i alla organisationer. Ett annat råd är att fokusera på internkommunikationen. Det behöver finnas ett nära samarbete mellan IT och marknadsavdelningen så att riktlinjer och information kan spridas vidare i verksamheten. Ytterligare ett råd är att lägga fokus på IT-säkerhet vid onboarding av nya medarbetare och att genomföra regelbundna trainings för att säkerställa maximal förankring och förändring, avslutar Mathias Linarfve.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.