-->

Bara 4 e-signeringstjänster rekommenderas efter granskning

Digitalisering & IT Efter en granskning väljer föreningen XBRL Sweden att endast rekommendera fyra av 24 elektroniska signeringstjänster när dokument ska skrivas under med avancerad elektronisk underskrift.

Bara 4 e-signeringstjänster rekommenderas efter granskning
Det borde vara en självklarhet att underskrifternas äkthet kan valideras på ett enkelt och automatiserat sätt. Foto: Adobe Stock

För att bli rekommenderad av föreningen ska underskriften kunna verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara. Avancerad elektronisk underskrift är en typ av underskrift som enligt lag krävs vid signeringar av bland annat årsredovisningar, styrelseprotokoll och ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningar.

― Det är glädjande besked att XBRL Sweden nu har genomfört en granskning och tagit fasta på syftet med eIDAS, som är benämningen på den EU-förordning som reglerar elektroniska underskrifter. Det borde vara en självklarhet att underskrifternas äkthet kan valideras på ett enkelt och automatiserat sätt. Annars blir det ohållbart för myndigheter och domstolar att kunna godkänna en elektronisk underskrift, säger Martin Thulin, Hogias e-signeringsexpert.

XBRL Sweden består bland annat av programvaruföretag, myndigheter och aktörer inom revision, redovisning, skatt och lön. 24 aktörer inom digital signering bjöds in att delta i granskningen, varav 11 svarade. Av de 11 bedömdes endast fyra tjänster uppfylla uppsatta kriterier. Förutom Hogia Signit är Zealid, Comfact Signature och Signport de som XBRL Sweden nu rekommenderar.

― Regeringen har slagit fast att elektroniska underskrifter är en samhällsviktig infrastruktur. Vi hoppas nu på en statlig valideringstjänst som kommer att öka digitaliseringstakten då det blir enklare att använda och validera elektroniska underskrifter, avslutar Martin Thulin.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.