Cyberförsäkringar stort bland svenska företag

IT-säkerhet Sverige är ett av de länder där företagen oftast försäkrar sig mot cyberbrott. Men försäkringsbolagen ersätter allt mer sällan för lösensummor, visar en global studie.

Cyberförsäkringar stort bland svenska företag
Färre företag får ersättning för lösensumma på cyberförsäkringen. Foto: Stock Adobe

Härom året visade internationella undersökningar att svenska företag var bland de mest utsatta för cyberangrepp. Dessutom var mer än hälften av företagen ansåg att cyberattackerna blivit för svåra att stoppa med interna resurser. Nyligen visade det sig också att utpressningsförsöken mot företag ökar kraft i världen. Undersökningarna är gjorda av det brittiskbaserade IT-säkerhetsbolaget Sophos, som nu har gjort ytterligare en global studie.

Företag försöker höja en egna säkerheten

Den visar att hela 91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Det gör svenska företag till några av de mest försäkrade mot cyberbrott i världen. Endast Chile har en större andel med 94 procent. Israel placerar sig lägst med 66 procent.

Studien omfattar svar från totalt 5 600 IT-ansvariga i 31 länder, och visar att allt fler företag arbetar aktivt för att höja den egna säkerheten. Detta även om man har en försäkring.

– Att förebygga och stoppa angreppen är fortfarande betydligt bättre än att luta sig mot en försäkring. Även om man som drabbad får ersättning täcker det sällan den totala kostnaden för angreppet, kommenterar Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige.

Avråder från lösensumma

När ersättning utgår är den oftast riktad mot hanteringen följderna av ett angrepp. Däremot blir det allt ovanligare med ersättning för att betala lösensumma för ett angrepp. Endast 40 procent av företagen som betalat lösensumma får ersättning från cyberförsäkringen, och antalet minskar. Helt i enlighet med inställningen hos IT-säkerhetsbolag som Sophos, som avråder från att betala lösensumma till kapare.

– Det är av flera skäl inte hållbart. Dels för att det göder hela den ljusskygga industri som profiterar på ransomware, dels för att en betalning inte på något vis garanterar att man får tillbaka sin data, menar Revo Biglarian.

– Att teckna en försäkring främst för att ha råd att betala lösen är därför ingen bra idé. Det är betydligt smartare att se över och höja den egna säkerheten. Skulle man ändå drabbas kan försäkringen vara ett sätt att minska kostnaden för att städa upp.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.