Ledningsgruppen kan uträtta storverk

Det är bevisat, gång på gång att en väl fungerande ledningsgrupp når bättre resultat med sitt företag oavsett bransch och uppdrag. Så varför är det inte fler som proaktivt jobbar med att utveckla sin ledningsgrupp?

Ledningsgruppen kan uträtta storverk
Det finns alltid en outnyttjad potentiel i ledningsgruppen. Foto: Stock adobe.

En effektiv ledningsgrupp med en spänstig gruppdynamik kan uträtta storverk medan en ineffektiv sådan snarare kan ställa till med mer problem än bidrag till företagets utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Zorica Bodiroza betonar att ledningsgruppen måste ha gemensamma mål.
Zorica Bodiroza betonar att ledningsgruppen måste ha gemensamma mål. Zorica Bodiroza betonar att ledningsgruppen måste ha gemensamma mål.

HR- och ledarskapskonsulten Zorica Bodiroza har under drygt 25 år jobbat med alla HR processer, både operativt och strategiskt och haft ledande befattningar, bland annat som HR-chef inom Ericsson-koncernen, Astra Zeneca, Coca Cola och Hi3G samt som anlitad konsult på olika företag.

– Genom åren har jag suttit i många ledningsgrupper både globalt och nationellt och det har varit ett naturligt inslag att jobba med utveckling av dessa ledningsgrupper. De senaste åren har jag utgått från Susan Wheelans forskning kring effektiva team när jag jobbat med utvecklingen av ledningsgrupper och team. Hennes modell och metodik har bidragit till att man kan jobba strukturerat och mäta och följa upp gruppens produktivitet och effektivitet, säger Zorica Bodiroza.

Modell för grupputveckling

Susan Wheelan var lärare, forskare och professor i psykologi vid Temple University i Pennsylvania. Hennes modell är väl använd inom både offentlig och privat sektor i Sverige.

Susan Wheelans modell för grupputveckling, som Zorica Bodiroza ofta använder och utgår från, heter IMGD, Integrated Model of Group Development. Till modellen är GDQ-enkäten kopplad, Group Development Questionnaire. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet, produktivitet, och utvecklingsfas. Verktyget tar också fram konkreta faktorer på vad gruppen kan göra för att bli mer effektiv och produktiv, samt komma längre i sin utvecklingsprocess.

Enligt forskning vad gäller gruppers utveckling går en grupp igenom ett antal faser innan den kan fokusera helt och fullt på sin uppgift. Individer går från att vara en samling kollegor till att bli ett högpresterande team. Från att lägga energi på osäkerhet och det sociala spelet, till att bli tryggt och effektivt fokusera på teamets mål och verkställa fattade beslut.

Varför finns vi till?

– De första frågorna en ledningsgrupp måste ställa sig är ”Varför finns vi till som grupp och vilket existensberättigande har vi?” Det är vanligt att man inte tar sig tid att få en samsyn kring dessa grundläggande frågor. Som vd är det viktigt att återkomma till dessa frågor lite då och då, inte minst när man får nya medlemmar i gruppen, konstaterar Zorica Bodiroza.

Läs även: Dags att krossa myterna om ledningsgruppen.

Hon betonar också att ledningsgruppen behöver ha tydliga gemensamma mål.

– Det här med tydliga gemensamma mål är ofta svårare än man tror och det har att göra med att man inte tagit sig tid att mer i detalj definiera målen utan det finns olika uppfattningar i gruppen av målens innebörd. Här är GDQ-enkäten ett bra verktyg för att se om det finns samsyn kring vilka målen för gruppen är. Spretar det mycket i svaren, vilket jag sett är ganska vanligt finns stor risk att det blir missförstånd och olika agendor. När man väl kommit fram till de gemensamma målen börjar arbetet med att enas om hur vi ska nå dessa.

Sedan gäller det att bena ut vem som gör vad, genom en tydlig rollfördelning. För att en ledningsgrupp ska arbeta effektivt är det viktigt att ta vara på och nyttja gruppmedlemmarnas olika kompetenser på bästa sätt.

– Är man med i en ledningsgrupp är det viktigt att fokusera på helheten och gruppens övergripande mål, och inte enbart se sig själv som representant för sin funktion. Här är ett återkommande förhållningssätt att man fastnar i sin funktionella roll och inte nyttjar den fulla potentialen som finns i gruppen. Som HR-chef kan jag allt som oftast bidra inom andra områden än enbart den funktion jag företräder i ledningsgruppen. Här kan man tänka som ett fotbollslag. Vilka spelare har jag till mitt förfogande i laget och vilka positioner kan de spela på, beroende på vilken fråga vi behöver lösa, säger Zorica Bodiroza.

Tillit och effektivt arbetsklimat

För att förflytta sig i fasutveckling och bli en effektivare grupp handlar mycket om att skapa tillit och ett tryggt arbetsklimat i gruppen. Att som ledare vara nyfiken, lyssna in deltagarnas åsikter och tankar

– Ledaren ska stimulera till konstruktiva diskussioner och säkerställa att den kollektiva intelligensen nyttjas fullt ut. Konsten är lite att skapa en miljö där man inte upplever att det finns dumma frågor eller kommentarer.

Zorica Bodiroza menar att gruppens storlek spelar roll. Alltför stora ledningsgrupper blir lätt ineffektiva.

– Upp till sju,åtta personer brukar det fungera men sedan blir gruppen för stor, avslutar hon.

Fakta

Några tips för att skapa en effektiv ledningsgrupp

Att du som chef och din grupp tror på och ser mervärdet i att aktivt och medvetet jobbar med utveckling av er som grupp.Om ni vill bli mer produktiva och effektiva som grupp behöver man jobba med följande:
 • Definiera gruppens syfte.
 • Enas om tydliga mål och prioriteringar.
 • Bemanna ledningsgruppen rätt och skapa tydlighet kring rollfördelning i gruppen.
 • Skapa förutsättningar för gruppen att fungera gällande -beslutsfattande, planering, kommunikation och feedback.
 • Ta tid att enas om era spelregler och normer i gruppen.
 • Enas om hur ni kommunicerar och ger feedback till varandra i gruppen.
 • Utvärdera och reflektera regelbundet hur ert grupputvecklingsarbete går.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.