Lärdomar av korttidsarbete under pandemin

Korttidsarbete Forskare vid Högskolan Dalarna har studerat följderna av korttidsarbete och uppsägningar inom hotellsektorn i spåren av coronapandemin.

Lärdomar av korttidsarbete under pandemin
Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Foto: Adobe Stock

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det statliga stödet har utvecklats efter lärdomar från finanskrisen och har använts för första gången under coronapandemin. Avsikten har varit att minska antalet uppsägningar och underlätta för arbetsgivare att behålla kompetens och på så sätt ha kortare startsträcka när konjunkturen vänder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi har identifierat fyra områden som riskerar att påverkas när korttidsarbete används samtidigt som många uppsägningar äger rum. Områdena kan vara vägledande för exempelvis när en handlingsplan ska upprättas för att säkra arbetsmiljön vid uppsägningar och användning av korttidsarbete, säger Elin Storman, doktorand i arbetsvetenskap.

De fyra områdena är (1) anställnings(o)trygghet; osäkerhet och hoppfullhet (2) arbetsbelastning och utökade arbetsuppgifter (3) förändrade ekonomiska och tidsmässiga strukturer och (4) förändrade arbetsplatsrelationer.

För företag innebär det en möjlighet att utveckla hållbara arbetsplatser och förebygga risken för ohälsa bland anställda vid framtida personalneddragningar och kriser.

– Nedgången under pandemin medförde en utdragen omställningsprocess där arbetsmiljön påverkades på flera sätt och där variationer kan ses i alla de fyra områdena. Resultaten från vår forskning ger insikter om hur eventuella negativa konsekvenser vid omställningar kan lindras och hur arbetsgivare kan vara bättre rustade i framtida personalneddragningar, inte minst nu när vi står inför en kommande lågkonjunktur, berättar Elin Storman.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.