Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Arbetsmiljö Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Företagen anser att de blev bättre på att åtgärda frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter.

Pandemin satte fokus på arbetsmiljön
Maria Schönefeld Foto: Fredrik Beskow

Det visar en ny undersökning från arbetsmiljöorganisationen Prevent, där 1 000 chefer och skyddsombud tillfrågats. Undersökningen Arbetsmiljöindikatorn gjordes av Novus i april–maj 2022. Den föregående undersökningen gjordes i februari–mars 2020, vilket gör det möjligt att jämföra hur chefer och skyddsombud uppfattat arbetsmiljöarbetet före respektive efter pandemin.  

En statistiskt säkerhetsställd förändring är att det är något fler chefer och skyddsombud som tycker att arbetsmiljöarbetet nu har högre prioritet än tidigare. Det är åtta av tio som anser detta, och något fler chefer än skyddsombud.

– Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin. För en del har det betytt större noggrannhet och säkerhet på arbetsplatsen eftersom det funnits en smittrisk. Andra företag har behövt organisera arbetet på ett nytt sätt eftersom medarbetarna jobbat hemifrån, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Läs mer: Kan du tillräckligt om psykosocial arbetsmiljö

Slående är hur mycket arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förbättrats sedan tiden före pandemin, det vill säga frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Tre av fyra företag jobbar aktivt med de här frågorna, och sju av tio chefer och skyddsombud tycker sig vara bra på att se arbetsmiljöriskerna inom området och åtgärda dem. Över lag är chefer något mer positiva, men ökningen är störst bland skyddsombud. Exempelvis tycker åtta procent fler skyddsombud att man är bättre på att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön jämfört med två år sedan. 

— För att kunna bemästra oron i kristider och ha en bra kontakt med dem som arbetar hemifrån är det viktigt att chefer och skyddsombud har ett strukturerat sätt att behandla de här frågorna, och att man löpande kommunicerar med kollegor och medarbetare, avslutar Maria Schönefeld.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.