5 tips på hur man undviker kompetensbristen

Det är fortsatt svårt för svenska it-chefer att rekrytera rätt kompetens. Enligt en ny undersökning från Equinix är bristen på kandidater ett av de största hoten mot företagens lönsamhet. När kampen på rätt kompetens är stenhård har företag som erbjuder utvecklingsmöjligheter mycket att vinna.

5 tips på hur man undviker kompetensbristen
Som företagare gäller det därför att sticka ut, och anstränga sig lite extra för att attrahera rätt personal. Foto: Adobe Stock

Att det råder stor brist på efterfrågad kompetens i många delar av den globala tech- och it-industrin är knappast någon nyhet. Men hur illa är det egentligen? Enligt en undersökning utförd av det digitala infrastrukturföretaget Equinix anser 62 procent av de tillfrågade, it-beslutsfattare på globala företag, att bristen på personal är ett av de största hoten mot deras verksamheter. Även bland svenska företag känner många av problemet, både när det kommer till nyrekrytering och att behålla talanger.

– Undersökningen visar att det är svårt att rekrytera rätt talanger till teknikteam som ofta är globala. Det finns en allmän brist på förståelse för de specifika färdigheter som krävs för vissa roller, och potentiella kandidater behöver bättre vägledning när det gäller utbildning och jobbmöjligheter, säger Maria Sundvall, vd för Equinix Sverige.

De roller som det råder störst brist på, enligt undersökningen, är it-tekniker, säkerhetsanalytiker och dataanalytiker, men även inom AI/maskininlärning och inom säkerhets- och molntjänster är bristen stor. Och de tillfrågade it-cheferna är pessimistiska, merparten tror att situationen kommer se likadan ut även i framtiden.

Som företagare gäller det därför att sticka ut, och anstränga sig lite extra för att attrahera rätt personal. Här kommer därför några konkreta tips på hur du kan undvika att ditt företag blir lidande på grund av kompetensbristen:

Etablera en kompetensstrategi

Med god planering kan du ligga steget före. Ditt företag kanske har kompetensen som behövs idag. Men hur ser det ut om ett år eller tre? Har du vad som behövs då? Om inte, börja redan idag kartlägga hur behoven kommer se ut, och hur du kan säkerställa att nödvändig kompetens fortsätter finnas på plats.

Erbjud rätt utvecklingsmöjligheter

Att coronapandemin lett till uppsägningar och permitteringar på bred front har gjort att många arbetare börjat leta efter möjligheter till kompetensutveckling, eller att byta karriär helt. Detta gör att arbetsgivare som kan erbjuda just utbildning eller utvecklingsmöjligheter idag har en fördel när det kommer till att locka till sig nya talanger. Kan du ta vara på kompetensen du redan har, genom att hjälpa dina medarbetare att byta roll eller ta på sig nya arbetsuppgifter?

Använd dig av alternativa rekryteringskampanjer

Andra exempel på hur du som företagare kan bredda talangpoolen är genom att tänka utanför boxen när det kommer till dina rekryteringskampanjer. Genom att göra något nytt eller oväntat har du möjlighet att både få fler ögon på just din rekryteringskampanj, samt att även stärka ditt företags image. För inspiration kan du till exempel titta på Magnet Awards, den svenska rekryteringsbranschens motsvarighet till guldägget.  

Omskola

Som svar på kompetensbristen arbetar allt fler svenska företag med att omskola personer från andra områden. 41 procent av de som deltog i undersökningen uppgav att de omskolar anställda som arbetat i liknande branscher, medan 22 procent försöker bygga upp arbetsstyrkan genom att rekrytera personal från andra branscher, och sedan utbilda dessa. Hur ser möjligheterna för omskolning ut på ditt företag?

Erbjud mentorprogram

En annan lösning kan vara att erbjuda mentorprogram som gör att även den som kanske inte har exakt de kvalifikationer som din organisation behöver, kan få en möjlighet att på sikt kunna lära sig det som behövs. Här kan även samarbeten med till exempel lärosäten och yrkeshögskolor vara en väg framåt. Genom att i ett tidigt skede knyta kontakt med de som är på väg ut i arbetslivet bidrar du till att både stärka ditt företags eget varumärke och att skapa en större talangpool i ditt närområde

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.