Kontorsarbete utomhus – hur funkar det?

Allt fler har fått upp ögonen för hälsofördelarna med att regelbundet flytta ut kontorsarbetet. Vid Mälardalens universitet genomförs två olika pilotstudier kopplade till kontorsarbete i gröna miljöer utomhus.

Kontorsarbete utomhus – hur funkar det?
Att regelbundet förlägga en del av arbetsdagen utomhus kan bidra till att vi får mer tid till återhämtning under arbetsdagen. Foto: Adobe Stock

Under hösten genomför forskargruppen Sofco (Koncept för framtidens hållbara kontor) två genomförbarhetstester; rumsliga egenskaper i utomhuskontor och grönt kontorsarbete utomhus i urbana miljöer. Dessa studier kommer sedan att ligga till grund för större och mer omfattande studier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Carina Söderlund, doktor i innovation och design, håller i pilotstudien om rumsliga egenskaper i utomhuskontor. Där studerar hon vilka olika faktorer som spelar roll för hur man upplever ett utomhuskontor. Studien baseras på flera olika metoder, som exempelvis självskattningsformulär, användarupplevelser och eye tracking glasögon.

I studien har ett antal testpersoner provat på kontorsarbete utomhus en stund, de har fyllt i självskattningsformulär om kontorsarbetet utomhus och de har även fått ”tala högt” om hur de upplevt platsen och utomhusmiljön. Testpersonerna får även använda sig av speciella glasögon, som registrerar vad som fångar deras uppmärksamhet.

– Med hjälp av de här olika metoderna kan vi undersöka vad som fångar testpersonernas uppmärksamhet utomhus på olika sätt. Genom att de själva får beskriva sina erfarenheter och besvara formulär fångar vi deras upplevelser av utomhuskontoret och genom glasögonen kan vi se hur de navigerar i utomhusmiljön. Söker blicken efter träd och grönska, låter man blicken söka sig långt bort, uppåt eller vilar den någon helt annanstans? säger Carina Söderlund.

Läs mer: Många fördelar med att jobba utomhus

I pilotstudien om grönt kontorsarbete utomhus testar forskarna under tre veckor effekterna av regelbundet utekontorsarbete på stresspåslag, återhämtning och hälsa. Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare, leder denna studie.

– Att regelbundet förlägga en del av arbetsdagen utomhus kan bidra till att vi får mer tid till återhämtning under arbetsdagen – samtidigt som vi ökar vårt dagsljusintag, får variation och ökad fysisk aktivitet i arbetet. Enligt den senaste forskningen räcker det med 20–30 minuter utomhus i urbana grönområden för gynnsamma effekter på hälsan. Med den här studien kan vi mäta just dessa effekter på ett tydligt sätt, berättar hon.

Deltagarna i studien rapporterar själva, med hjälp av en enkät, in uppgifter om stress på jobbet, återhämtning och hälsa. Forskarna mäter stresspåslag och återhämtning med hjälp av en hjärtfrekvens-variationsmätare som de fäster med elektroder på deltagarna.

– Deltagarna använder sig även av en app för att ange vilken typ av arbetsuppgift, vilken plats och hur länge de gjort utekontorsarbete. I appen går det även att ange hur bra eller dåligt det fungerade att jobba med dessa uppgifter på den valda platsen. Denna information hjälper att skräddarsy miljöer som är optimala för utekontorsarbete, säger Susanna Toivanen.

Det som kommer fram i pilotstudierna ligger till grund för mer djupgående studier framöver. På sikt bidrar resultaten med ny kunskap till nytta för exempelvis stadsplanerare, landskapsarkitekter, fastighetsägare och arbetsgivare och hur dessa aktörer kan arbeta med att organisera och gestalta kontorsarbetsplatser utomhus. Att se på kontorsarbete utomhus ur flera olika perspektiv innebär flera fördelar

– Vi kan studera frågan ur flera vetenskapliga perspektiv; allt från perspektivet arbetslivsvetenskap, designforskning och hälsa- och välmående till hur man organiserar och gestaltar arbetsplatser och kontor till perspektivet organisation och ledarskap, avslutar Carina Söderlund och Susanna Toivanen.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.