Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Ifrågasätt slentrianmöten!

Möten, möten och åter möten och protokoll hit och dit för att kunna kontrollera att allt man sagt verkligen blir gjort. Men behövs verkligen alla dessa möten och protokoll?

Ifrågasätt slentrianmöten!
Många möte blir slentrian.

Som chef och ledare tillbringar man i snitt 50–80 procent av arbetstiden i möten vilket innebär att en chef och ledare kan räkna med att 25 år av arbetslivet består av möten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Trots detta är det få chefer och ledare som har en enda timmes utbildning i ämnet. Det betyder att alltför mycket tid går åt till dåliga möten, säger Heléne Arvidsson, vd för möteskonsultföretaget Gr8 meetings.

Hon konstaterar att möteskulturen ofta inte är ett vd-ansvar. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten.

– En bra möteskultur är definitivt en ledningsstrategisk fråga. Genom en hållbar möteskultur skapar man snabbare resultat.

Slentrianbeteende

Hon menar att man för att få till stånd en bra möteskultur måste ifrågasätta och komma bort från ett slentrianbeteende. Att ha en viss typ av möten för att det alltid varit så.

Heléne Arvidsson betonar att mötena måste hänga ihop med den övriga strategin som företaget har.
Heléne Arvidsson betonar att mötena måste hänga ihop med den övriga strategin som företaget har. Heléne Arvidsson betonar att mötena måste hänga ihop med den övriga strategin som företaget har.

På Ledningsgruppsdagen, som arrangerades tidigare i år av Vd-tidningen, där hon presenterade olika verktyg för att få bort onödiga sammankomster ifrågasatte Heléne Arvidsson bland annat varför man ska föra protokoll på alla möten.

– Jag märkte då att det var många var som blev provocerade av detta. Men protokoll behövs inte alltid i ett företag där man litar på att det som bestäms på mötena också blir gjort. I vissa fall krävs naturligtvis också ett formellt protokoll men det gäller definitivt inte för alla möten.

Hon konstaterar att om man inte har en fast sekreterare så är det i regel ingen som vill skriva protokollet.

– Under mötet är då den som skriver protokollet oftast inte alls med i diskussionen eftersom denne måste fokusera på skrivandet. Då tappar man bort den personens idéer och tankar, säger Heléne Arvidsson.

En hållbar möteskultur

Hon betonar att mötena måste hänga ihop med de övriga strategierna som företaget har.

– En hållbar möteskultur får en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön. I bra möten tar man tillvara på kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna och det kan ibland dödas genom skrivande av protokoll som ingen är intresserad av att läsa senare.

Heléne Arvidsson konstaterar att möten är kulturbärande.

– Det betyder att goda och dåliga vanor på arbetsplatsen har en tendens att manifesteras och befästas i mötet. Den skicklige mötesledaren skapar bättre och mer inkluderande möten och därmed bättre och mer inkluderande organisationer.

Interna möten är den viktigaste kommunikationskanalen hos ett företag. Hon har sett att alltför många företag har en kultur där det hålls oplanerade möten och där det ”skjuts från höften” och där låg kvalitet kompenserar med hög kvantitet.

Läs mer om möten:

– Fler och fler företag har dock börjat inse värdet i att utnyttja och optimera det som ofta stjäl upp till sju veckor per anställd och år. Grunden är att rätt personer ska vara kallade. Dessa ska veta varför de är kallade och vad de förväntas bidra med, avslutar Heléne Arvidsson.

Fakta

5 steg för att skapa en hållbar möteskultur

  1. Gör er möteskultur till en ledningsstrategisk fråga och ansvar där det är tydligt att ledningen premierar och värdesätter er möteskultur.
  2. Ta fram spelregler/riktlinjer för era möten, säkerställ att ni levandegör era värderingar och önskvärt beteende i era möten.
  3. Inventera och kartlägg befintliga möten där ni säkerställer att mötena har en tydlig koppling till er affärs- och verksamhetsplan.
  4. Se över era utbildningsprogram så att chefer och mötesledare får kompetens inom mötesledning.
  5. Låt inte er möteskultur vara en egen process eller ett projekt, integrera er möteskultur i era befintliga strukturer.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.