Hur stark är din företagskultur?

Företagskultur En förutsättning för hållbara beslut och innovativt tänkande är en stark företagskultur. Och här räcker det inte med vackra intentioner formulerade i ett policyprogram och broschyrer. Vad som behövs är nya arbetsformer med metoder som görs levande i praktiken.

Hur stark är din företagskultur?

Organisationskonsulten Liv Cardell har utvecklat konceptet Red Matters 3-ology, RM3, en filosofi med metoder baserade på tre styrdomäner vars kulturellt influerande redskap och processer är användbara på alla nivåer och sammanhang i en organisation. Konceptet är specifikt framtaget för att hantera nutidens komplexitet. De tre styrdomänerna är: effektivitet – värden/tillit och innovation. Den här modellen presenterar hon i boken ”Framtidskoden”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Med RM3 utvecklar Liv Cardell chefer och organisationer runt om i världen med bland annat FN: organisationen IAEA och med ett stort internationellt globalt oljebolag i Latinamerika.

– Eftersom Red Matters handlar om att skapa starka, effektiva och värdestyrda kulturer präglade av tillit och innovativt tänkande kallar jag mig ibland lite skämtsamt för organisationsbonde och Red Matters för organisationens bondepraktika. Kultur är ett hantverk som kräver långsiktigt och tålmodigt arbete där man kontinuerligt danar, sår, lär och utvecklar sida vid sida om vardagens produktion, säger Liv Cardell.

Samverkan över gränserna

Hon betonar att ju mer komplexiteten ökar, ju fortare utvecklingen går, ju mer globala vi blir, desto mer behöver vi samverka över gränserna för att koordinera helheten och för att tillvarata allas idéer och kompetens. Genom involverande och samverkande arbetsformer danas medarbetarna till ansvarsfulla medledare. Man möter ofta komplexitet med komplexitet.

Med oro ser Liv Cardell hur mänskligt fokus alltmer hamnat i skymundan bakom finansiella och tekniska intressen.

– Men det är när det mest basala kan förklaras på ett enkelt sätt och när metoder används som enkelt kan förstås, som påverkan blir störst på människors förmåga och vilja att förändra, betonar Liv Cardell.

Hon menar att det viktigaste och mest kraftfulla påverkansredskapet av alla är kultur.

– Det finns inget som skapar fler broar eller avgrunder mellan människor. Det finns heller inget som är mer avgörande för huruvida människor är avslagna eller påslagna i en organisation. Trots detta är kulturella redskap och kulturell kompetens väldigt lite utvecklad i våra organisationer.

Samskapande processer

Liv Cardell menar att tiden är alldeles för komplex för en bästa modell som formulerar lösningar eller för en enstaka röst som formulerar sanningar.

– Framtidens ledarskap handlar därför om att frigöra människors samlade intelligens och underlätta att lyfta blicken mot helheten och framtiden. Det innebär att framtidens ledare behöver ha en processledande kompetens för att kunna bjuda upp till involverande och samskapande processer där allas klokhet används. De behöver också förmågan till flexibla arbetsformer för att kunna respondera i oförutsägbara och nya situationer.

Förändring av attityder tar tid men om kommunikation kan omorganiseras kan mycket hända snabbt och få varaktig effekt.

Med oro ser Liv Cardell hur mänskligt fokus alltmer hamnat i skymundan bakom finansiella och tekniska intressen.

– Risken är att vi hugger av den gren som föder oss. Ett tecken på detta är den obalans vi upplever i världen i form av stress, konflikter, rädsla och därmed byggande av allt fler murar. Detta blir kontraproduktivt i en tid där vi mer än någonsin behöver samverka och skapa tillit över gränserna för att tillsammans kunna hantera komplexitet och osäkerhet.

Ganska ofta stöter Liv Cardell på chefer och medarbetare som inte förstår hur värden och visioner är kopplade till resultat och andra affärsbegrepp.

– Det finns exempel där ledningen lämnar över kulturansvaret till HR. Mitt råd till HR är: Ta inte över ansvaret. Det kommer sannolikt inte att få något större genomslag, avslutar hon.

Fakta

De bästa råden för en stark, klok och innovativ företagskultur

 • En unison ledningsgrupp med en gemensam ambition och ”körkort” i förändrings- processer och i kulturell förflyttning.
 • En kvalitetssäkringsplan för det önskade ledarskapet med principer för hur önskade beteenden ska belönas och för hur icke önskade beteenden ska hanteras.
 • Att ha modet att implementera nya arbetsformer med nya mötesformer och med en medveten balans mellan RM3:s tre domäner d v s effektivitet – värden/tillit och innovation. Alla tre domänerna kräver specifika arbetsformer.
 • Att koordinera och systematisera olika arbetsforum i hela organisationen – företagsmarinering.
 • Att ha företagsgemensamma begrepp procedurer och metoder som bidrar till den önskade marinaden.
 • Att ha ledare och interna krafter med processledarkompetens med förmågan att designa och genomföra involverande möten och som bidrar till effektivitet, värdedaning, tillit, innovativt tänkande, produktion, problemlösning och där såväl människa som organisation utvecklas sida vid sida i vardagen.
 • Underlätta att se och förstå olika perspektiv för att bättre kunna hantera helheten och rörelsen över tiden, en förutsättning för förändringsmotivation.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.