Glöm inte din vd-pension!

Pension Hur blir det med min pension som vd? Den frågan är sällan den hetaste för en vd. Men genom att själv ta tag i detta finns det stora pengar att vinna när det är dags att dra sig tillbaka från arbetslivet.

Glöm inte din vd-pension!
Glöm inte bort att tänka på din pension som vd! Foto: Stock Adobe.

Idag omfattas nio av tio arbetstagare i svenska företag och offentlig sektor av kollektivavtal. Det innebär att privatanställda tjänstemän har tjänstepension i ITP. Drygt två miljoner svenskar har ITP. För privatanställda tjänstemän innebär det att man, förutom ålderspension och sjukpension, också har olika försäkringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Medarbetare som har ITP får ta del av Svenskt Näringslivs och PTK:s upphandlade pensionsplan bestående av ett urval av försäkringsbolag som erbjuder såväl traditionell förvaltning som rabatterade fonder och försäkringsavgifter.

Årets Bråkigaste Kvinna

Men en grupp som i regel står utanför ITP är vd:ar som inte omfattas av LAS.

– De kallas ”frikretsare”. Det innebär att vd:n i stället får en individuell försäkringslösning och att han eller hon får träffa en av arbetsgivaren utvald försäkringsbolagsanställd rådgivare eller försäkringsförmedlare för att erhålla rådgivning kring sina pensioner och försäkringar, berättar Helena Palmgren, exekutiv rådgivare och grundare av det oberoende konsultföretaget Palmgren & Bähr som hjälper svenska arbetsgivare och företag att utvärdera, optimera och utveckla sina pensionserbjudanden.

Helena Palmgren betonar att det inte finns någon anledning för vd att omyndigförklara sig själv när det gäller pensionsfrågor - var aktiv, ställ frågor och gör din egen jämförelse. Foto: Håkan Målbäck.
Helena Palmgren betonar att det inte finns någon anledning för vd att omyndigförklara sig själv när det gäller pensionsfrågor – var aktiv, ställ frågor och gör din egen jämförelse. Foto: Håkan Målbäck. Helena Palmgren betonar att det inte finns någon anledning för vd att omyndigförklara sig själv när det gäller pensionsfrågor - var aktiv, ställ frågor och gör din egen jämförelse. Foto: Håkan Målbäck.

Hon har gått i bräschen för transparens och flytträtt av pension – ett arbete som senast uppmärksammades av 17nätverket med utmärkelsen Årets Bråkigaste Kvinna 2020.

I frikretsen ingår, förutom vd, även delägare i aktiebolag som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna. Det gäller också ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag och ägare till enskilda firmor.

En helt annan riskbedömning

Helena Palmgren konstaterar att gå vid sidan av en kollektivt upphandlad storplan till förmån för en individuell försäkringslösning innefattar bland annat att man som vd behöver ta ett större ansvar för sina val av försäkringsbolag och placeringar.

– Det innebär också en helt annan riskbedömning för försäkringsbolaget och därmed en annan prislista för riskförsäkring.

För individuella försäkringar råder fri konkurrens och marknaden domineras än idag av provisionsdriven försäljning där rådgivningen främst bekostas genom produkt. Branschens främsta intäkter kommer från egna produkter och kickbacks på externa fonder. Den mest påtagliga effekten av denna branschlogik är enligt Helena Palmgren att rådgivna pensionsförsäkringar tenderar att landa i betydligt dyrare förvaltningsalternativ än vad en aktiv sparare själv skulle välja, eller vad som exempelvis erbjuds inom ramen för ITP.

– Diskrepansen är stor mellan vad medarbetarna betalar för sin aktiefond och vad vd betalar för densamma. Innan du träffar din rådgivare eller tar beslut om din nya vd-pensionslösning se till vad du har och vad du och familjen har för faktiska behov. Se till helheten och syna alltid de råd som ges. Säkerställ att du förstår skillnaden mellan de olika alternativen och vilket mervärde en dyrare fond förväntas skapa, uppmanar hon.

35 procent av lönen

En relativt vanlig vd-pensionsplan utgör 35 procent av lön. Denna förmån brukar av skatteskäl konstrueras med en tjänstepension i botten. Premien är avdragsgill för företaget, upp till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021). För premie som överstiger detta, det vill säga om pensionsavsättningen närmar sig 40 000 kronor i månaden, brukar företaget erbjuda en direktpension på toppen.

– Så sent som i början av 2000-talet fanns det skäl att utvärdera mer flexibla spar- och trygghetsalternativ vid sidan av ITP, idag är fördelarna färre. Kvarstår gör dock ett stort och växande behov av personlig rådgivning, och inte minst till vd, säger Helena Palmgren.

Hon konstaterar att ju mer komplexa och spridda speciallösningar som vd hunnit samla på sig genom åren desto större värde har en juste översyn.

– Det är även viktigt att ta del av den positiva marknadsutvecklingen, de förbättrade utbuden och att i förekommande fall få hjälp att samla och ta kontroll på både gammalt och nytt kapital. För att rådgivningen ska fylla sitt syfte bör den vara oberoende och fri från intressekonflikter.

Behöver vara påläst

Hon berättar att idag står de kollektivavtalade pensionerna sig väl när det kommer till enkelhet och kostnadseffektiv pensionsförvaltning medan de individuella tynger administrationen för HR samt innefattar kvarvarande intressekonflikter.

– Detta resulterar i att vd inte sällan påträffas med pensionsförsäkringar med fem till tio gånger mer i avgiftsbränning.

Hon betonar dock att individuell försäkring har sina fördelar, en annan bredd och flexibilitet och kan bli riktigt bra men att det kräver mer engagemang av både företag och vd.

– Som vd behöver man vara påläst och aktivt utvärdera alternativen till leverantörernas standardlösningar för att optimera sin pensionsportfölj. Pris är inte allt, och billigast är inte alltid bäst men för långsiktigt sparande spelar varje onödig procent en roll och det gäller naturligtvis även större kapital.

Blicka framåt

De frågor man som vd bör ställa sig är enligt Helena Palmgren: Hur ser era interna processer ut för de individuella pensionslösningarna? Är villkoren konkurrenskraftiga för dig som vd? På vilket sätt?

– Sanningen är att de flesta företag med vd i spetsen svarar ”vi vet inte” på dessa frågor. Lägg ingen tid på det som varit eller det dåliga samvetet. Tiderna förändras och det finns många goda skäl att i stället blicka framåt. Att ta reda på svaren är enklare idag.

Det gäller att kartlägga företagets nuvarande pensionsupplägg. Ringa in upplevde svagheter, definiera målen och lägga en plan. Första steget i en analys som vd kan göra för att få en helhetsbild av hur mycket han eller hon som vd kommer att få i pension är att gå in på webbsidan minpension.se som är en kostnadsfri, oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Vad kan då vd göra själv?

– Börja med att jämföra den lösning du har idag mot den som du hade fått med motsvarande sparpremie och förvaltningsalternativ, exempelvis i ITP.

Hon betonar att det inte finns någon anledning för vd att omyndigförklara sig själv i dessa frågor.

– Lyft blicken – vad är syftet med vd-avtalet inklusive pensionsförmånen och vilken standard håller det enligt dina och bolagets värderingar anno 2021, säger Helena Palmgren.

– Sedan 1 april 2021 råder fri flytträtt på individuella depå- och fondförsäkringar tecknade 2007 eller senare, det ger ytterligare förutsättningar att anpassa och förfina. Det har gått att flytta dessa tidigare men då har pensionsbolagen tagit ut höga avgifter om upp till fem procent av kapitalet. Nu får detta bara kosta 600 kronor.

I maj i år lämnade finansminister Åsa Lindhagen dessutom in ett lagförslag om att fri flytträtt av pensionsförsäkringar även ska gälla försäkringar tecknade före 2007.

– Det kändes jättebra att vi nu äntligen börjar närma oss en flytträtt värd namnet, avslutar Helena Palmgren.

Fakta:

5 tips till vd när det gäller pensionen

  1. Utvärdera skillnaderna mellan kollektivavtalad lösning/egen vd-lösning – jämför!
  2. Hur ser trygghetspaketet ut – vid sjukdom, gällande familjeskydd, för tillgång till snabb sjukvård och ingår även du som vd i rehabkedjan?
  3. Beakta din pensionsportfölj till sin helhet – avkastning, risk och totala avgifter.
  4. Se över kvaliteten och flyttbarheten för gammalt kapital – förfina, samla och effektivisera?
  5. Och minns – ett önskat långt och hälsosamt liv som pensionär är mer än bara pensionsavsättning och avkastning – se till att hålla balans och främja en hälsosam livsstil.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.