Mental styrketräning för att lära sig älska problem

Vd-rollen Bland elitidrottare är mental träning nästan lika naturligt som fysisk träning. Men inom företagsvärlden är det många vd:ar som tycker att de klarar sig bra utan mental styrketräning, vilket kan straffa sig i längden.

Mental styrketräning för att lära sig älska problem
Genom träning kan man ta sig an svårigheter bättre. Foto: Stock Adobe.

Som vd stöter man på massor av problem varje dag. Hur man hanterar dessa är nyckeln till att skapa ett framgångsriks ledarskap och ett framgångsrikt företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Som vd ska man fråga sig om man ser problem som en utmaning som man vill hitta lösningar på och som får dig att växa, eller upplever du problem som ännu ett hinder? En princip inom mental träning är att inte använda ordet omöjligt om framtiden, säger Marianne Pettersson, mental tränare och coach.

Hon konstaterar att när vi säger att något omöjligt så menar vi de metoder som vi har använt oss av tidigare. Då har det varit omöjligt.

Marianne Pettersson konstaterar att en bra vd älskar problem vilket gör att hen blir orädd i sitt ledarskap och får mod att alltid hitta lösningar.
Marianne Pettersson konstaterar att en bra vd älskar problem vilket gör att hen blir orädd i sitt ledarskap och får mod att alltid hitta lösningar. Marianne Pettersson konstaterar att en bra vd älskar problem vilket gör att hen blir orädd i sitt ledarskap och får mod att alltid hitta lösningar.

– Mental styrketräning lär dig hantera press, problem och dagliga utmaningar. Uppskatta olikheter, vända svagheter till styrkor och hitta nya vägar för att nå både professionella, och privata framgångar. I mental coaching förutsätter vi alltid framgång.

Själv arbetar hon med fyra framgångsfaktorer för att vd:n ska nå sina mål. Det är en metod, kallad SMAK, utvecklad av psykologen Lars-Eric Uneståhl.

– Det är fyra faktorer som vi kan välja att göra något åt, påverka och förändra.

Självbild är hur du ser på dig själv, hur du värderar dig själv och vilken känsla du får när du tänker på dig själv.

Målbild är hur du ser på framtiden. Har du positiva eller negativa framtidsbilder?

Attityd är hur du ser på verkligheten och hur du väljer att tolka det som händer.

Känsla är en sinnesstämning, kombinerat med attityd. Vissa är optimistiska, andra är pessimistiska och det har stor betydelse för hur du tolkar det som händer.

När Marianne Pettersson tar sig an en vd för att träna denne börjar processen med ett inledande samtal där man tittar på vd:ns nuläge, var hen befinner sig nu, vem hen är och vart hen vill. Därefter lägger man upp en individuell handlingsplan som består av tio samtal under tolv månader.

– Då arbetar vi bland annat med SMAK-faktorerna och mental styrketräning. Det gäller att ge vd:n tillgång till verktyg och övningar som skapar mental framgång, ökad arbetsglädje och ett bättre arbetsklimat. En bra vd älskar problem vilket gör att hen blir orädd i sitt ledarskap och får mod att alltid hitta lösningar, avslutar Marianne Pettersson.

Fakta:

5 tips plus en måndagsövning på hur man hur man kan arbeta med mental styrketräning

  1. Slösa inte energi på saker du inte kan kontrollera. Fokusera på det du kan kontrollera, det vill säga din egen prestation.
  2. Kartlägg dina tankeprocesser, och ifrågasätt dina ”sanningar”.
  3. Höj nivån på ditt inre samtal. Var uppmärksam på vad du säger till dig själv i olika situationer.
  4. Prioritera det som får dig att fungera, och må bättre både på arbetet och privat.
  5. Praktisera muskulär- och mental avslappning för ökad energi, och bättre hälsa.Måndagsövning: Finn 5 rätt både hos dig själv, och hos dina medarbetare.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.